Main menu

header

756 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Așezată la „Kilometrul Zero” al României, Biserica „Sfântul Gheorghe” Nou, singurul lăcaș de cult rămas în capitala ţării ctitorit de voievodul martir și Sfânt Constantin Brâncoveanu, este în fiecare vineri locul unde se produc miracole. În această zi, orice credincios care ține post și citește cu toată credința și încrederea „Rugăciunea celor 33 de lumânări” va vedea că minunile sunt doar la un pas distanță, atunci când sufletul e plin de credință.

Vechi de 300 de ani

Potrivit parohului Bisericii „Sfântul Gheorghe” Nou, Emil Nedelea Cărămizaru, acest ritual dăinuie încă din perioada în care aceasta a fost ridicată de voievodul Constantin Brâncoveanu și de-a lungul vremii a făcut adevărate minuni cu credincioșii: „Datele istorice confirmă că acest ritual e vechi de 300 de ani, chiar de la ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, în anul 1707, când biserica a fost închinată Sfântului Mormânt de la Ierusalim al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. E posibil să fi fost adus în România de călugării care au locuit în acea perioadă la Sfântul Mormânt și iată că s-a păstrat ca o tradiție. După instaurarea comunismului a fost interzis, iar după Revoluție, părintele Gelu Bogdan, parohul din acea vreme, a reintegrat această frumoasă tradiție dorită de credincioși, care vin și acum și îl cheamă pe Dumnezeu în rugăciune, prin aprinderea celor 33 de lumânări și rostirea de rugăciuni care fac parte din canonul de rugăciune ortodox. Nu există săptămână în care noi să nu primim informații despre minunile trăite de credincioși: unii s-au tămăduit de boli grave, alții s-au căsătorit sau au avut multe alte împliniri ale rugăciunilor. Important este să avem credință. Foarte mulți credincioși fac permanent ritualul, pentru a ține legătura cu Dumnezeu și prin această formulă duhovnicească”.

Se rostește șapte vineri la rând

Tradiția aprinderii celor 33 de lumânări există și astăzi la Sfântul Mormânt, iar Sfinții Părinți spun că numărul acestora are legătură cu cei 33 de ani petrecuți pe Pământ de Mântuitorul Hristos. Potrivit acestui ritual, credincioșii trebuie să aprindă lumânările, iar în timp ce acestea ard, se va rosti o rugăciune consacrată acestui ritual, de 33 de ori. De asemenea, în fiecare vineri se va citi și un acatist rânduit în ziua respectivă. În ultima din șiragul celor șapte vineri, credincioșii vor spune și o rugăciune de mulțumire și vor face milostenie, împărțind celor năpăstuiți de soartă șapte pachețele cu alimente de post.

Rugăciunile începătoare

756 22 2Când începeți să aprindeți lumânările trebuie să spuneți: „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin!”.

Se spune de 33 de ori

756 22 3După ce veți termina de citit rugăciunile începătoare, cât timp vor arde lumânările, trebuie să rostiți de 33 de ori această rugăciune: „Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung Răbdătorule, mult Milostive și mult Îndurate, care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși îi miluiești, care pe toți ne chemi la mântuire întru făgăduința bunătăților ce vor să fie. Însuți Doamne, primește și rugăciunea mea, a robului tău (spuneți numele de botez), și o împlinește și îndreptează viața mea spre poruncile tale. Sufletul meu îl sfințește, trupul curățește-l, cugetele îndreptează-le, gândurile curățește-le și mă izbăvește de tot necazul cel din rele și durere. Înconjoară-mă cu Sfinții Tăi Îngeri, că prin mijlocirea lor fiind păzit și povățuit, să ajung la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin”.

Pe toată perioada ritualului, este bine să nu vă certați cu nimeni

Acatiste care se citesc în timpul acestui „canon“

Pe lângă rugăciunea specială, în fiecare vineri se vor rosti și unele dintre cele mai importante acatiste. Astfel, în prima vineri, credincioșii vor spune Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar în cea a doua vineri vor rosti Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae. În continuare, a treia vineri se va citi Acatistul Cuvioasei Parascheva, iar în a patra vineri Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni. În cea de a cincea vineri vă este sprijin Acatistul Sfintei Cruci, în a șasea zi de vineri veți rosti Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, iar în ultima vineri va fi spus, drept mulțumire, Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.