Main menu

header

743 22 1de Valentin Țigău

Între cele peste 250 de biserici ortodoxe ale Bucureștiului, neîncăpătoare, zic unii, pentru aproximativ 700.000 de credincioși care participă, lunar, la oficierea Sfintei Liturghii, Biserica Olari se detașează prin istoria seculară, prin rezistența din timpul dezastrului comunist și prin minunile săvârșite aici de icoana Sfintei Maria venită de la Mănăstirea Arnăuchiul, care l-a vindecat de tifos pe Regele Ferdinand. Unul dintre hramurile așezământului - Adormirea Maicii Domnului (15 august) - ne-a oferit prilejul unui interviu cu preotul Antoniu Ciocoiu (foto stânga).

„Deosebită prin lupta tăcerilor ei în muţenia comunistă”

- Părinte Antoniu Ciocoiu, ne aflăm dinaintea unuia dintre cele mai frumoase sfinte lăcașuri bucureștene, construit în vechea mahala a breslei olarilor, o biserică cu un destin zbuciumat...

- Aveți dreptate. Biserica Olari, perlă a stilului arhitectural românesc al secolului al XVIII-lea, este deosebită prin lupta tăcerilor ei în muţenia comunistă, prin faptul că a supravieţuit, prin ruga credincioşilor şi puterea lui Dumnezeu, cizmei comuniste devastatoare, păstrând lumina credinţei vie, spre a ne aduce aminte că nu suntem, nicicând, nici singuri şi nici singurii lumii de astăzi.

- Ce se știe despre începuturile acestui lăcaș de cult aflat, cândva, la periferia Bucureștilor?

- Din pisania bisericii aflăm că a fost construită de „dumnealui Dumitrașco Racoviță Vel Vistier”, ajutat de Mihai Băcanul şi Iancu Căpitanul, în octombrie 1758. Era cunoscută ca Biserica Olarilor, după denumirea cartierului aflat în zona străzii cu acelaşi nume - Strada Olari - datorită faptului că „pe acolo erau gropile de unde se lua pământ de oale”, aşa cum atestă un document din anul 1752.

Paracliserul... Anton Pann și „zugravul” Tattarescu

743 22 2- Ce nume importante din cultura română au înnobilat dăinuirea Bisericii Olari?

- Începând cu 1812, marele folclorist şi literat român Anton Pann a fost, pentru câţiva ani, cântăreţ şi paracliser la Biserica Olari. Un alt nume ilustru este cel al pictorului Gheorghe Tattarescu. În naosul bisericii se află icoana Sf. Mare Mc. Mina, pictată în anul 1856 de cel care a ridicat la cel mai înalt nivel pictura monumentală bisericească din România. În 1869, biserica a fost repictată în genul şcolii Tattarescu - tablouri cu temă izolată - de un ucenic al acestuia, pictorul E. Stoenescu.

- Biserica Olari a trecut, de-a lungul vremii, prin numeroase transformări, unele de substanță, altele - de-a dreptul dramatice...

- Așa este. Între anii 1939 şi 1943, Biserica Olari a fost restaurată cu ajutorul Comisiei Monumentelor Istorice. Învelitoarea din tablă a fost înlocuită cu olane de argilă, aşa cum fusese iniţial, iar tencuiala şi o parte din zidăria suprapusă au fost înlăturate, ieşind la iveală conturul vechiului pridvor cu stâlpii şi arcadele pictate. Au fost desfiinţate micul pridvor şi frontonul ce încheia faţada. Au fost refăcute turlele din zid, în forma din secolul al XVIII-lea, aspect rămas până astăzi. Tot atunci, au fost pictate şi trei medalioane în frescă, ce reprezintă Adormirea Maicii Domnului şi pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, deasupra arcadelor intrării principale. Între 1994 şi 2002, toate picturile din interiorul bisericii au fost restaurate de pictorul Ion Grigorescu, punându-se în valoare cele trei straturi anterioare de pictură, una dintre cele mai trăitoare fresce fiind cea a „Dreptului Avraam” - capodoperă a şcolii de pictură româneşti. Cu acest prilej, turla mare de deasupra naosului a fost pictată pentru prima dată.

200 de ani de binecuvântări

743 22 3- Între odoarele de mare preț pe care creștinul le poate vedea în Biserica Olari se numără câteva icoane unice în țara noastră și chiar în întregul spațiu ortodox.

- Lăcaş sfânt al prezenţei şi lucrării Maicii Domnului, Biserica Olari pune la loc de mare cinste icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ferecată în argint aurit şi având împrejur 24 de medalioane ce înfăţişează câteva dintre minunile săvârşite. Sfânta icoană a fost adusă aici în anul 1810 de preoţii fugari ai Mănăstirii Arnăuchiul (Turcia, Istanbul, se afla în zona numită Arnavutköy - satul albanez), căutători de loc vrednic, în urma războiului ruso-turc. Ea a fost, pe parcursul celor peste 200 de ani, „vindecătoare sufletelor şi trupurilor” numeroşilor credincioşi care au cerut ajutorul Maicii Domnului. Printre cei vindecați de boli și ajutați în nevoi de tot felul a fost, într-adevăr, prinţul moştenitor Ferdinand, viitorul rege al României, care, prin anul 1897, când viaţa i-a fost greu încercată de necruţătoarea boală a tifosului, s-a rugat fierbinte împreună cu prinţesa Maria, soţia sa, şi s-a vindecat în mod miraculos, „spre uşurarea întregului neam, care înălţa rugăciuni”, aşa cum scria Titu Maiorescu.

A „călătorit“ 80 de metri, ca să fie ferită de demolare

743 22 4- Putem considera ca fiind o minune a Maicii Domnului supraviețuirea Bisericii Olari în timpul dezastrului comunist?

- Negreșit. Biserica a supravieţuit dezastrului comunist prin translatarea acesteia din Calea Moşilor pe o distanţă de 80 de metri, la 22 septembrie 1982 şi 5 decembrie 1983, lucrările ascunzând edificiul de patrimoniu naţional pe amplasamentul actual, lăsându-vă pe dumneavoastră să îl descoperiţi alături de noi, în toată splendoarea şi curăţenia lui. A fost o minune pentru care suntem recunoscători, căci astfel biserica își împlinește și azi menirea ei de a-l duce pe om să vorbească cu îngerii. Iar pentru a răsplăti râvna și ruga credincioșilor, ca și dragostea pe care Maica Domnului o revarsă asupra noastră, împreună cu părintele paroh dr. Mihai Iordache, derulăm o serie de acțiuni social-umanitare și activități cultural-educaționale menite să aducă bunăstare și speranță credincioșilor din cadrul parohiei noastre cât și tuturor persoanelor care au nevoie de ajutor creștinesc.