Main menu

header

875 23 1de Simona Soare Ghişea şi Silviu Ghering

Prima etapă de colectare a datelor pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, autorecenzarea populaţiei, va dura până la 15 mai. Aceasta presupune, în premieră pentru România, două etape distincte: autorecenzarea online şi autorecenzarea online asistată (pentru îndrumarea persoanelor cu abilităţi digitale mai reduse). Pentru întregul proces sunt necesare o conexiune la internet și o adresă de email.

Autoritățile dau asigurări că datele personale rămân confidențiale

Persoanele care trăiesc pentru o perioadă de cel puțin 12 luni în România se pot recenza accesând platformele recensamantromania.ro sau autorecenzare.insse.ro. Inițial, va fi completat un formular de preîn- registrare, pe baza Codului Numeric Personal (CNP-ului). Apoi, la adresa de email menționată, va fi primit chestionarul propriu-zis ce conține întrebările specifice. Atât în cazul autorecenzării online, cât și în cazul chestionării de către un recenzor, autentificarea se face prin introducerea CNP-ului persoanei care participă la sondaj. Întregul proces al colectării datelor va avea loc cu asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei informaţiilor. „Legat de protecţie şi siguranţă, eu vă asigur că este 100%. Dacă în format de hârtie, un formular putea să treacă cel puţin pe la trei persoane, în formatul acesta, din momentul în care sunt validate, datele sunt criptate”, a declarat preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei.

Întreaga procedură implică doi paşi

Există două chestionare care trebuie completate: cel pentru persoana de referinţă, care include şi informații despre locuință, plus detaliile despre condițiile de locuit, și cel pentru persoanele din familie, care este mai scurt și poate fi completat de fiecare în parte. Indiferent de cetăţenie, toţi cei cu reşedinţa în ţară se pot recenza în doi paşi. Mai exact, la primul pas, persoana accesează Platforma de autorecenzare şi completează formularul de preînregistrare pentru ea însăşi şi pentru membrii gospodăriei din care face parte (informații despre capul gospodăriei/persoana de referință, locul de reședință obișnuită, membrii gospodăriei, locuințe secundare neocupate). La cel de-al doilea pas, persoana care a făcut preînregistrarea şi membrii gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de preînregistrare) vor primi un link la adresa sau la adresele de email indicate. Fiecare link va conduce la chestionarul individual de recensământ. Dacă un membru al gospodăriei nu deține o adresă de email sau doreşte să nu primească link-ul de conectare pe adresa proprie, acesta poate să opteze ca link-ul să îi fie transmis pe adresa de email a membrului de familie care a completat formularul de preînregistrare ca persoană de referință. Cel care a făcut preînregistrarea primește un chestionar ce cuprinde „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”. Chestionarul va fi completat prin introducere de cifre (anul construcţiei locuinţei), prin bifarea variantei de răspuns ce corespunde situației dumneavoastră în lista de pe ecran și prin selectarea variantei corespunzătoare situației dumneavoastră din lista care se deschide (cetățenia, religia, etnia, ocupația). La sfârşit, după completarea chestionarului, se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns și se apasă butonul „Finalizare”. Chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului.

Se realizează de pe orice dispozitiv electronic

Referitor la locuință, chestionarul persoanei de referinţă va cuprinde întrebări despre tipul clădirii, anul construirii acesteia, materialele de construcție ale pereților exteriori. Chestionarul va include, printre altele, întrebări referitoare la caracteristicile demografice: sex, data nașterii, starea civilă legală, starea civilă de fapt, anul căsătoriei, anul uniunii consensuale. Autorecenzarea se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic (telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri). INS mai anunță că trebuie declarați toți membrii gospodăriei, fie prezenți, fie temporar absenți (adică absenți pentru mai puțin de 12 luni), indiferent de locul sau țara în care se găsesc aceștia la momentul preînregistrării. Se va lua în calcul starea de fapt existentă la momentul de referinţă al recensământului care este ora „00:00” din ziua de 1 decembrie 2021. Acest lucru presupune că se vor colecta date valabile pentru ziua respectivă. Astfel, vor fi înregistrate în chestionare şi persoanele decedate după ora „00:00” din data de 1 decembrie 2021, întrucât erau în viaţă la momentul de referinţă al recensământului. Nou-născuții după 1 decembrie 2021 nu vor fi recenzați. După completarea chestionarului, fiecare persoană va primi un mesaj de confirmare sau infirmare. În ultimul caz, se va afișa informația cu privire la imposibilitatea acceptării chestionarului respectiv în baza de date a recensământului, iar pe email persoana respectivă va primi și un link de verificare a datelor transmise. Informațiile completate greșit pot fi corectate luând procesul de la zero, iar ultimul chestionar va fi considerat valabil. „La şapte zile după ce a completat formularul de recensământ, persoana care s-a autorecenzat va primi un cod în baza căruia va putea primi zi liberă de la locul de muncă, indiferent dacă este public sau privat”, a mai precizat preşedintele INS, Tudorel Andrei.

Puteţi beneficia de asistenţa recenzorilor

Potrivit INS, o gospodărie reprezintă „grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună în mod obișnuit într-o unitate de locuit sau doar într-o parte a acesteia având, în general, legături de rudenie și care se gospodăresc în comun - contribuie împreună la aprovizionarea și la consumul de alimente și de alte bunuri esențiale traiului - și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli”. Persoana de referință este văzută de INS ca și cap al familiei. Cei cu abilităţi digitale reduse pot beneficia de autorecenzare online asistată. Aceasta se poate face în spaţii special amenajate de fiecare primărie, cu ajutorul tabletelor recenzorilor sau al propriilor dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor. INS estimează că pe puțin o treime dintre persoanele care locuiesc în România vor completa singure formularele de recensământ. Acest recensământ este primul din România organizat integral în format online. Cei care deţin mai multe cetăţenii pot declara o singură cetăţenie. În cazul în care au CNP-ul din România, atunci cetăţenia afişată care poate fi declarată este cea română.

Salariaţii care optează să se recenzeze online primesc o zi liberă suplimentară de la angajator

Cei care refuză să furnizeze informaţii vor fi amendaţi

Informaţii detaliate privind desfăşurarea recensământului se găsesc pe site-ul www.recensamantromania.ro. Pentru cei care nu se vor recenza online, în perioada 16 mai - 17 iulie este programată etapa interviurilor față în față, realizată de recenzori cu ajutorul tabletelor. Rezultatele preliminare vor începe să fie obţinute şi diseminate la câteva luni de la încheierea colectării, mai exact la 30 decembrie 2022. INS, autoritatea care administrează acest proiect, a început, la 1 februarie, colectarea informaţiilor din bazele de date administrative, în limba română, limba engleză şi 16 limbi ale minorităţilor naţionale. România se află la cel de-al treisprezecelea recensământ din istorie şi cel de-al patrulea după Revoluţia din 1989. Recensământul este o acțiune ce se desfășoară în toate țările Uniunii Europene și care, pe fondul pandemiei, a fost amânată cu un an. Persoanele care refuză să participe la recensământ sau care furnizează informaţii incomplete sau false riscă sancțiuni. Amenzile sunt cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei.