Main menu

header

585 23 1de Dana Purgaru

Guvernul a aprobat mult aşteptatele norme de aplicare a legii privind acordarea indemnizaţiilor şi concediului pentru creşterea copilului. Pentru 140.000 de beneficiari din 180.000 recalcularea se va face automat, aceste persoane nemaifiind obligate să se prezinte la ghişee.

85% din media venitului net realizat în ultimele 12 luni

Începând de la 1 iulie, condiţiile de acordare a concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani (sau până la vârsta de 3 ani, după caz) s-au îmbunătăţit, după intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016 pentru completarea și modificarea OUG nr. 111/2010.

Una dintre noutăţi este că pot beneficia de indemnizație și acele persoane care au realizat venituri mai puțin de 12 luni în ultimul an, dar cumulat pe ultimii doi ani au 12 luni de venituri. Valoarea indemnizației este de 85% din media venitului net al persoanei fizice realizat în ultimele 12 luni. Indemnizația nu este plafonată superior. Legea mai prevede ca pentru persoanelele la care indemnizația pentru creșterea copilului a fost plafonată, iar veniturile sunt mai mari decât plafoanele existente, recalculul indemnizației se efectuează din oficiu, în baza documentelor existente la dosar.

Persoanele aflate în plată nu trebuie să depună cerere de prelungire

585 23 2Procedurile au fost simplificate astfel încât dacă în trecut se depuneau trei formulare (indemnizaţie, alocaţie şi reinserţie), după aprobarea normelor se poate depune doar unul, ce cuprinde cele trei date. De asemenea, documentele se pot trimite prin poştă sau în format electronic, nemaifiind nevoie ca beneficiarul să se prezinte la un ghişeu. În plus, 140.000 de beneficiari din 180.000 se bucură de recalcularea automată. „Este foarte important de comunicat că din 180.000 de potenţiali beneficiari ai acestui act normativ pentru 140.000 recalculările se vor face automat, prin urmare nu va fi nevoie ca aceşti oameni să vină la ghişee, nu trebuie să meargă pe drum, nu trebuie să facă noi documente”, a spus ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru. El a adăugat că persoanele care la 1 iulie se află în plată nu trebuie să depună cerere de prelungire, iar cele care au revenit la lucru pot beneficia de prelungirea perioadei, dar trebuie să depună formularul cu maximum 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.

Ce venituri sunt luate în considerare

Veniturile luate în considerare pentru acordarea dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului sunt: venituri din salarii și asimilate salariilor; venituri din activități independente - profesii libere; venituri din agricultură și silvicultură. Evident, aceste venituri trebuie justificate prin documente și în funcție de categoria de venit realizat se prezintă documentul adecvat. În cazul în care părintele își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile anterior perioadei de 2 sau 3 ani, acesta beneficiază de un stimulent de inserție. În cazul în care la naștere sunt sarcini multiple, începând cu al doilea copil se beneficiază de un supliment de indemnizație calculat la nivelul de 85% din salariul minim pe economie.

A fost eliminată condiţionarea de a nu avea datorii către autorităţile locale

Pentru părinţii aflaţi în concediul de creştere până la vârsta de 1 an a copilului sau în concediul fără plată până la vârsta de 2 ani a copilului, cuantumul indemnizaţiei este acordat astfel: la nivelul cuantumului acordat anterior, dacă nivelul indemnizaţiei s-a situat sub 3.400 de lei, însă nu mai puţin de 1.062,5 lei; în cuantum recalculat prin eliminarea plafonului maxim, dacă nivelul indemnizaţiei a fost de 3.400 de lei. Părinţii aflaţi în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani beneficiază din oficiu de modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare, în baza documentelor depuse la momentul acordării acestui drept, se arată în Legea nr. 66/2016. În această situaţie, conform proiectului de HG care schimbă normele de aplicare, „modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare se face în baza informaţiilor existente la nivelul agenţiilor teritoriale prin aplicarea procentului de 85% asupra bazei de calcul avută în vedere la stabilirea dreptului înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 66/2016 (n.r. - 1 iulie)”. În plus, persoanele care până la 1 iulie nu au îndeplinit condiţiile de acordare a concediului de creştere sau a stimulentului de inserţie, dar care se încadrează după 1 iulie pot cere intrarea în concediu dacă în ultimii doi ani de dinaintea naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri salariale, din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. De asemenea, în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţia de creştere sau de stimulentul de inserţie, dar cărora le-a fost suspendată plata, de la 1 aprilie, pentru neachitarea datoriilor către autorităţile locale, plata este reluată din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare. Măsura vine ca urmare a eliminării, de la 1 iulie, a obligaţiei de a achita datoriile menţionate pentru a beneficia de indemnizaţie sau stimulent.

Indemnizația minimă, majorată de la 600 de lei la 1.062 de lei

Altă schimbare ce se aplică de la jumătatea acestui an este majorarea cuantumului minim al indemnizaţiei lunare aferente concediului de creştere a copilului. Concret, indemnizaţia nu mai este raportată la Indicatorul Social de Referinţă (ISR), ci la salariul minim brut, plus că limita maximă a fost eliminată. „Indemnizaţia lunară (...) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată”, scrie în Legea nr. 66/2016. Având în vedere că salariul minim brut este, de la 1 mai, 1.250 de lei, rezultă că indemnizaţia concediului de creştere are acum un cuantum minim de 1.062,5 lei. De asemenea, tot de la 1 iulie este mai mare şi suma de bani acordată în plus pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Actele doveditoare pentru prelungirea sau reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare se depun la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială

Concediul şi indemnizaţia de creştere se acordă oricăruia dintre părinţii copilului, în baza unor documente justificative şi cu îndeplinirea condiţiilor obligatorii