Main menu

header

583 23 1de Cătălina Tăgârță

Prin noul Contract-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (valabil de la 1 iulie 2016), asigurații vor beneficia de mai multe servicii. De asemenea, oficialii români vin cu vești bune și pentru medicii de familie, cărora li s-a suplimentat valoarea plăților, luându-se măsuri și pentru prevenirea defecțiunilor tehnice ale cardurilor de sănătate. Iată cele mai importante măsuri pentru cetățeni.

Adeverințele medicale pentru elevi se eliberează gratuit

În vederea asistenţei medicale primare au fost luate următoarele măsuri, pe lângă cele deja existente:

- avizele epidemiologice pentru re/intrarea în colectivitate și adeverinţele medicale pentru preșcolari și elevi se eliberează gratuit;

- asiguraţii se pot transfera pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni în cazul în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, dacă asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective;

- se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog.

A fost introdus tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale

În cazul în care aveți nevoie de asistenţă medicală în ambulatoriu e bine să știți că au fost operate următoarele modificări, pe lângă cele deja existente:

- se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii);

- se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

În cazul medicinei dentare sunt următoarele noutăți:

- minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni, cum s-a procedat până la 1 iulie;

- se introduce un nou serviciu decontat: obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei etc.

Se renunţă la decontarea examenului fungic de urină

În cazul asistenţei medicale ambulatorii paraclinice trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

- se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast;

- se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului.

Dacă aveți nevoie de asistenţă medicală spitalicească, țineți cont de faptul că: pentru pacienții cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie din programul național respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu.

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani)

Contractul-Cadru valabil de la 1 iulie aduce noi beneficii asiguraților sistemului social de sănătate

Pentru insuficienţă respiratorie severă vă prezentaţi direct la specialist

La ora actuală se află pe circuitul instituţional de avizare un proiect de act normativ de completare a noului Contract-Cadru, conform căruia perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la trei zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale.

Acelaşi proiect mai prevede:

  • simplificarea demersurilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.);
  • introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuţi şi de profesori de cultură fizică medicală;
  • includerea insuficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;
  • redefinirea specialităţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efectuarea ecografiei de vase sangvine;
  • redefinirea condiţiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie - imagistică medicală şi de medicină nucleară.