Main menu

header

569 23 1de Dana Purgaru

Oricât de greu poate fi de crezut, există numeroase blocuri în care listele de plată a întreţinerii, afişate la avizier, au forma unui simplu tabel cu două-trei coloane, în care sunt trecute numărul apartamentului, numele proprietarului şi totalul cheltuielilor lunare. În astfel de situaţii locatarii nu beneficiază de un calcul transparent, care să le permită să vadă în amănunt sumele pe care trebuie să le achite, fapt ce declanşează nenumărate discuţii cu administratorii sau preşedinţii de bloc, pe care îi acuză de înşelăciune. Legea s-a modificat însă în favoarea proprietarilor, iar situaţiile precum cea descrisă mai sus pot fi reclamate şi amendate.

Îndatorirea revine preşedintelui

De la 11 martie, Asociaţiile de proprietari sunt obligate să afişeze, laolaltă cu lista de plată a întreţinerii lunare, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor de achitat ce revin proprietarilor. Această prevedere este stipulată prin Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, şi a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 174 din 8 martie. Îndatorirea de a afişa o listă de plată conformă cu legea revine preşedintelui asociaţiei. „Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari”, se prevede în proiect.

Orice persoană poate să facă sesizări cu privire la faptele ce constituie contravenţii, iar de constatarea acestora şi de aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, primarii sau împuterniciţii acestora.

Ce trebuie să apară în tabel, conform legii

Asociaţiile de proprietari au, aşa cum stabileşte Legea nr. 230/2007, următoarele cheltuieli: cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale; cheltuieli pe consumuri individuale; cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale; cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari; cheltuieli pe consumatori tehnici; cheltuieli de altă natură.

Suma privind proprietatea comună a fiecărui locatar din cadrul condominiului este stabilită şi repartizată proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună. „Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu”, se arată în actul normativ menţionat. Mai exact, suma totală de plată la întreţinere include costurile aferente consumului de apă rece, apă caldă, gaze, agent termic, cheltuielile comune (lift, ridicarea gunoiului, lumină şi căldură în bloc, salariile angajaţilor administraţiei - preşedinte, cenzor, contabil, administrator, femeie de serviciu). În plus, în unele cazuri, pe tabel apare şi fondul de reparaţii.

La 11 martie au intrat în vigoare noi prevederi legale pentru asociaţiile de proprietari

În cazul în care Asociaţia de proprietari nu afişează la loc vizibil modul de calcul al întreţinerii la fiecare apartament în parte, amenzile vor putea ajunge până la 3.000 de lei

Cum se repartizează costurile pe apartamente

Costurile pe apartamente se împart în funcţie de diverşi factori. Astfel, apa rece şi apa caldă costă în funcţie de consumul declarat de proprietari, conform datelor înregistrate de dispozitivele tehnice de măsurat. Pierderile de apă se repartizează fie pe numărul de persoane care locuiesc în clădire, fie pe cota-parte indiviză din proprietatea comună, fie proporţional cu consumul declarat, în funcţie de cum stabileşte asociaţia.

În ceea ce priveşte căldura, dacă aceasta este plătită în sistem pauşal, repartizarea costurilor se face în funcţie de numărul de calorifere din locuinţă, de numărul de coloane de distribuţie şi încălzire din proprietatea personală, dar şi din cea comună. În cazul în care există repartitoare, căldura se plăteşte conform calculelor pe care le întocmeşte firma de repartitoare.

Legat de consumul de gaze, dacă nu există contracte individuale, se plăteşte în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în apartament.

Şi cheltuielile pentru ridicarea gunoaielor menajere, pentru consumul de energie electrică aferent părţilor comune şi liftului se calculează tot corespunzător numărului de persoane.

Costurile reparaţiilor părţilor comune, salariile angajaţilor asociaţiei şi cheltuielile pentru materiale consumabile folosite pentru îngrijirea părţilor comune se achită proporţional cu cota-parte indiviză a fiecărui proprietar.