Main menu

header

552 23 1de Dana Purgaru

În contextul tragediei care a avut loc recent într-un club din București, când 56 de persoane și-au pierdut viața într-un incendiu și alte câteva zeci sunt încă în stare gravă în spitale, foarte mulţi oameni privesc cu alți ochi pericolul reprezentat de flăcările izbucnite pe neașteptate. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) recomandă instalarea detectoarelor individuale de fum și, bineînțeles, foarte multă atenție pentru a preveni astfel de evenimente nedorite și care pot avea urmări deosebit de grave.

Nu ardeți resturi menajere în apropiere de locuință!

Țineți un extinctor în bucătărie, deoarece în acest spațiu există cele mai multe posibilități de izbucnire a unui incendiu. De asemenea, este indicat să solicitaţi la Primărie efectuarea unui control de prevenire a incendiilor de către componenta preventivă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Controlul preventiv este gratuit.

Păstraţi chibriturile şi brichetele departe de copii şi, dacă este posibil, închise. Nu aşezaţi lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile. Ca regulă, acestea se amplasează într-un suport stabil, incombustibil. Înainte de a părăsi o încăpere, stingeţi toate lumânările. Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol în spaţii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele asemenea.

De asemenea, se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

În cazul celor care locuiți la casă cu curte, arderea resturilor menajere se face doar la distanţe corespunzătoare de locuinţe şi anexe gospodăreşti, asigurându-se supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a părăsi locul de ardere, se stinge cu apă.

Arderea miriştilor este un obicei des întâlnit la noi în țară. Atenție însă! Pentru a face acest lucru se solicită permis de lucru cu foc de la Primărie şi se respectă măsurile cuprinse în acesta.

Nu fumați în pat!

Nu fumaţi în pat sau când sunteţi obosiţi ori aţi luat medicamente, mai sfătuiesc specialiștii ISU. Când fumaţi, trebuie să aveţi lângă dumneavoastră o scrumieră încăpătoare. Nu lăsaţi ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umpleţi cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca la gunoi.

În ceea ce privește echipamentele electrice, este interzisă utilizarea aparatelor electrice, a cablurilor electrice, a prizelor, a întrerupătoarelor și a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii. De asemenea, sunt interzise suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori și „folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat”.

Niciodată nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.

Buteliile de gaz nu se țin în soare

Carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise bine, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantitatea de 25 l.

Nu fumaţi niciodată în apropierea lichidelor inflamabile. De asemenea, nu folosiţi niciodată afumători improvizate şi nu le amplasaţi în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. „Afumătorile se confecţionează din zidărie de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie”, potrivit ISU.

Nu aşezaţi buteliile de gaz în apropierea surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare. Nu folosiţi butelii de gaz lichefiat fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. Nu încălziţi buteliile cu flacără şi nu le folosiţi în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată. De asemenea, țineți cont că se interzice transvazarea gazului din butelii în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

Coșurile de fum trebuie curățate și verificate anual

552 23 2Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor de fum cel puţin o dată pe an de o persoană autorizată. În plus, asiguraţi izolarea sobei faţă de podea şi de pereţii din apropiere.

Tăiaţi crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coşurilor de fum și țineți materialele combustibile la distanţă faţă de sobe.

Folosiţi doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire şi respectaţi întocmai instrucţiunile producătorului, mai sfătuiesc experții.

Cenuşa se pune într-un container de metal, în exteriorul locuinţei, la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite și altele.

Foarte important este ca ușița sobei să fie închisă, mai ales când nu sunteți în încăpere, iar înainte de a vă culca sau înainte de a pleca de acasă stingeţi întotdeauna focul din sobă.

Nu îi încuiaţi pe copii în casă. Întotdeauna lăsaţi-le cheia pentru a putea ieşi din locuinţă în caz de urgenţă

Evacuarea de urgenţă se face aproape de podea

Pentru că întotdeauna este mai bine de prevenit decât de tratat, copiii trebuie învățați care sunt posibilităţile de evacuare din locuinţă și ce trebuie făcut în cazul unui eveniment nedorit. Nu vă sfiiți să exersaţi evacuarea din locuinţă cu cei mici. În cazul unui incendiu, verificaţi uşile închise dacă sunt fierbinţi, înainte de a le deschide însă nu atingeți direct clanța, deoarece riscați să vă ardeți. Dacă nu puteţi ieşi din casă, etanşaţi spaţiile din jurul uşii, inclusiv gaura cheii, împotriva pătrunderii fumului de incendiu, deschideţi fereastra, strigați și sunați la 112, rămânând însă în dreptul ferestrei. Dacă evacuarea este posibilă, ieşiţi imediat din casă şi închideţi uşile în urma dumneavoastră, pentru a limita propagarea incendiului. Deplasaţi-vă cât mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum în caz de incendiu. Nu vă întoarceţi în casă pentru a vă lua obiecte considerate importante. Viaţa este mai de preţ. Dacă vi s-au aprins hainele, vă acoperiţi faţa cu mâinile, vă aşezaţi la pământ şi vă rostogoliţi stânga-dreapta până ce se stinge focul. Nu alergaţi! Astfel, înteţiţi focul.

Detectoarele individuale de fum se recomandă a fi instalate câte unul în dormitoare, în camera de zi și în holuri (curăţaţi-le lunar, înlocuiţi bateriile cel puţin o dată pe an și detectoarele, o dată la zece ani)