Main menu

header

773 22 4de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Potrivit Sfinților Părinți, unirea cu Hristos atrage după sine bucurie. La rândul său, Sfântul Ioan Gură de Aur susține că mai important decât cum merge soarele pe cer este să se citească Psaltirea: „Mai bine să înceteze soarele din călătoria sa decât să înceteze citirea Psaltirii”. Pentru că, așa cum frumos spune Sfântul Vasile cel Mare: „Nicio altă carte nu slăveşte pe Dumnezeu aşa cum slăveşte Psaltirea, nici nu se poate asemăna cu folosul ei”. Din secolul al VII-lea, recitarea a șapte psalmi penitențiali în timpul Postului Mare a devenit o practică spirituală, întrucât aceștia exprimă durerea păcatelor omenirii și amintesc de îndurarea lui Dumnezeu.

„Însuţi vei pricepe numai de vei citi cu luare-aminte”

Cât de mult folos aduce unui credincios citirea Psaltirii? Începeți să citiți, susțin Sfinții Părinți, dar cu luare aminte, pentru că „este cu neputinţă a număra ce poate lucra Psaltirea”. Cât privește lucrurile bune de care veți avea parte, „cu îngerii slăveşte pe Dumnezeu; pe toată lumea cea din cer şi cea de sub cer o cheamă spre slavoslovia lui Dumnezeu; pe draci îi blesteamă; mare plâns şi mare durere face diavolilor”. Și chiar dacă veți avea inima împietrită, veți constata că odată ce veți începe să rostiți cuvintele din Psaltire, considerată „solitoare a mântuirii omului păcătos”, veți observa că aduce „mângâiere bătrânilor, înfrumuseţare tinerilor, luminare şi înţelepciune pruncilor, podoabă preafrumoasă femeilor celor înţelepte, dătătoare de smerenie, izgonitoarea trufaşilor draci, armă înfricoşărilor de noapte, odihnă ostenelilor noastre, tuturor toate Cartea Psalmilor le este”.

Cea mai puternică armă împotriva diavolului

773 22 5Sunt multe persoane care se tem de citirea Psaltirii, considerând că este foarte puternică, dar, spun Sfinții Părinții, nu au de ce să-și facă probleme, atât timp cât vor avea sufletul curat și credință în Marele și Bunul Dumnezeu. De acest balsam pentru suflet are nevoie în clipele grele ale vieții, la vreme de încercări, ispite, boli și neliniști orice creștin. Pentru că, așa cum frumos a spus Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la folosul Psaltirii: „…psalmul este liniştirea sufletului, dătător de pace, căci el potoleşte cugetele furtunoase şi învăluitoare, liman împotriva demonilor”. Și tot Sfântul Vasile precizează că Psaltirea „este o adevărată comoară de învăţături bune, punând la îndemâna fiecăruia după sârguinţa lui tot ceea ce este de folos. Ea vindecă rănile cele vechi ale sufletului şi aduce cât se poate de grabnic însănătoşirea celui de curând rănit. Îngrijeşte de cel bolnav şi păstrează întreg pe cel sănătos. În genere, ea face ca patimile, care de-a lungul vieţii omeneşti caută să se cuibărească în suflete, să fie îndepărtate şi la aceasta ajunge prin crearea îngrijită a unei stări sufleteşti pline de bucurie şi de plăcere, care face ca în suflete să ia fiinţă cugetele cele înţelepte”.

Nu abandonați când ispitele vă încolțesc!

E foarte posibil ca atunci când citiți Psaltirea să aveți mai multe ispite ca niciodată, pentru că demonii vor să vă îndepărteze de la aceste minunate rugăciuni aducătoare de minuni în viață. Nu abandonați atunci când ispitele vă încolțesc, pentru că, așa cum a spus părintele Cleopa, „astfel vă veți zidi duhovnicește cu mai mult post, smerenie și rugăciune”. În plus, Sfinţii Părinţi spun că Psaltirea, unită cu postul şi smerenia, este cea mai puternică armă împotriva diavolilor. Credinciosul care citește Psaltirea va începe cu formula „Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri...”, continuă cu rugăciunile începătoare, troparele de umilinţă, „Doamne miluieşte” de 40 de ori, Rugăciunea către Sfânta Treime, apoi urmează psalmii, care vor fi rostiți încet şi cu luare aminte. Atenție! Psaltirea nu se citește niciodată pentru pedepsirea vrăjmașilor.

„Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui”

Primul psalm care trebuie citit este cel cu numărul 6, care evidențiază relația între păcat și boală, această rugăciune având rolul să stopeze apariția afecțiunii. Pentru că orice durere și maladie apare atunci când legea lui Dumnezeu este încălcată. Următorul psalm care va fi rostit este psalmul 31, o rugăciune de întărire, care arată că Dumnezeu trece cu vederea păcătosului multe greșeli. Urmează psalmul 37, care are rolul de a întări și de a liniști omul, atunci când i s-a făcut un rău, o nedreptate și este ispitit să se supere, dar mai ales să se răzbune. Din rândul psalmilor care e necesar să se citească în Postul Sfintelor Paști nu lipsește psalmul considerat cel mai important al penitenței, cel cu numărul 50, care conține atât sugestia iertării păcatului, dar și imperativul iertării, ca ultimă șansă a purificării. În psalmul 102 este lăudată marea milostivire dumnezeiască, de aceea este o rugăciune a bucuriei care, rostită cu multă credință, aduce pace în suflet. Nu în ultimul rând, psalmul 142 este cel al asumării sacrificiului de sine, spre ridicarea celor părăsiți și transformarea singurătății în șansă. După recitarea fiecărui psalm, veți spune: „Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Singura perioadă când în biserică nu se citește din Psaltire e cuprinsă între Miercurea Mare (din Săptămâna Patimilor) și Sâmbăta Tomii (cu excepția Deniei din Vinerea Patimilor)