Main menu

header

768 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Dintre toate scrierile biblice, Psaltirea rămâne cea mai populară și cea mai benefică. Și asta pentru că s-a menținut de la începuturi drept o carte a sufletului, despre care a vorbit însuși Mântuitorul, atunci când, adresându-se apostolilor, după Înviere, le-a amintit că se cuvenea să împlinească toate cele ce s-au scris despre El în Legea lui Moise, profeți și psalmi. Care sunt psalmii care au incredibile puteri tămăduitoare, aflați în rândurile de mai jos.

150 de poeme în proze

Niciodată Psaltirea nu a încetat să se afle în centrul preocupărilor celor dornici de pocăință, motiv pentru care conținutul celor 150 de psalmi, adevărate poeme în proză, este doar de rugăciune și cântare. Însuși Sfântul Vasile cel Mare a evidențiat aceste alese calități care caracterizează Psaltirea, rostind următoarele cuvinte: „Cartea Psalmilor cuprinde în sine tot ceea ce este mai folositor din toate. Ea profetizează cele viitoare, face aluzii istorice, dă legi pentru viață, arată ce trebuie să facem și, ca să spunem într-un singur cuvânt, este o adevărată comoară de învățături bune, punând la îndemâna fiecăruia, după sârguința lui, tot ceea ce îi este de folos”.

Au putere imensă asupra duhurilor rele

768 22 2Psaltirea are o mare putere asupra duhurilor rele, iar Sfinții Părinți, cu ajutorul psalmilor, post și smerenie, au izgonit diavolii din lume și au coborât pe îngeri pe pământ. Și tot cu ajutorul psalmilor, și-au întărit sufletul și martirii, supuși la multe suferințe. Pe de altă parte, psalmii, grupați în catisme sau luați în parte, sunt prezenți în toate slujbele bisericești. Chiar dacă e greu să fie clasificați, există psalmi dogmatici sau de adorare, de mulțumire pentru scăparea din necazuri și strâmtorări, istorici, liturgici, de pocăință, mesianici, psalmii treptelor sau Cântarea treptelor și, nu în ultimul rând, psalmii cu efecte terapeutice.

22 este construit pe arhetipul renaşterii şi pe simbolul salvării

Cei mai cunoscuți psalmi pentru însănătoșire sunt 22 și 102. Psalmul 22, cel al însănătoșirii dinspre spirit spre trup (în unele Biblii, este numerotat ca Psalmul 23), începe cu versetul: „Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi” („Domnul este păstorul meu”) și se citeşte pentru orice fel de „poticnire” maladivă, psihică sau somatică. Specialiștii spun că puterea acestuia constă nu doar în sugestie, ci şi în activarea arhetipului Tatălui protector şi dătător de viaţă, care biruieşte „valea umbrei morţii”, neutralizând potrivnicii: „Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat…”. Pe de altă parte, psalmul 22 este construit în întregime pe arhetipul renaşterii şi pe simbolul salvării: începând cu salvarea fizică (hrană, apă), continuând cu cea energetică („… Sufletul meu l-a întors”) şi terminând cu cea pontificală („ca să locuiesc în casa Domnului…”). La rândul său, psalmul 102 (103) este, prin excelență, un psalm al regenerării, care începe cu „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul…”, conţine sugestii puternice, care creează un bine mental, condiţie esențială a restabilirii sănătăţii.

Cel cu numărul 6 alungă păcatul din corp

La rândul său, psalmul 6 este cel care evidențiază relația dintre păcat și boală. Mai concret, acest psalm, care începe cu „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi…”, nu lasă păcatul să pătrundă în corp, instalând boala, ci îl alungă. Un alt psalm cu mari puteri de tămăduire trupească este psalmul 38 (sau 39), care începe cu „Zis-am: Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea…” („Zis-am; Voi veghea asupra căilor mele…”), un îndemn pentru a lua la cunoștință condiția omului de trecător pe acest pământ. În plus, psalmul 38 conține și mesajul din Ecleziast: „Toate sunt zadarnice, numai poruncile lui Dumnezeu dau sens în acest Univers”…

21, 31, 50 și 141, pentru penitenţă

Psalmii penitenței sau ai purificării sunt cei cu numerele 21, 31, 50 și 141. Aceștia vă ajută să vă însănătoșiți grabnic, dar respectând cele două etape, respectiv arderea negativității ancestrale și restabilirea comunității cu Divinitatea. Psalmul 21 (22), care începe cu „Dumnezeul meu. Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit?” („Dumnezeule, Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit…”), a fost rostit de Însuși Iisus, când s-a împlinit proorocia. La rândul său, psalmul 31 (32), „Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug…”, este un psalm cu mare putere de întărire. Cel mai important psalm al penitenței este 50 (51): „Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mila Ta (…), întoarce faţa Ta de la păcatele mele…”, în timp ce psalmul 141 (142), „Cu glasul meu către Domnul am strigăt, cu glasul meu către Domnul m-am rugat” („Cu glasul meu strig către Domnul…”), este cel al asumării sacrificiului de sine.

45 și 118, pentru desăvârșire

Nu în ultimul rând, se consideră că psalmii pentru desăvârșire sunt 45 și 118. Dacă psalmul 45 este unul al practicii spirituale, în care se arată că adevărata boală nu este o problemă medicală, ci doar una spirituală, „Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară” („Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru…”), psalmul 118 (119), „Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului” („Ferice de cei fără prihană în calea lor…”), este considerat un adevărat tratat de medicină, înţelepciune și mistică. Nu deznădăjduiți dacă viața vă va pune la încercare, ci luați aminte la cuvintele Sfântului Efrem Sirul: „Dumnezeu, de la omul bolnav două lucruri cere: să mulțumească lui Dumnezeu pentru boală și să se roage neîncetat. Numai atât”.

Restabilirea deplină a sănătăţii stă în practicarea respectului faţă de cele trei legi universale: relaţia armonioasă cu semenii, relaţia armonioasă cu sacrul și respectul vieţii în toate formele ei

 Se citeşte cel puţin şapte zile

S-a constatat de-a lungul timpului că citirea consecventă a psalmilor îmbunătăţeşte climatul psihic, făcându-l favorabil restabilirii sănătăţii. Pentru ca efectul să fie cel dorit, un psalm se citește cel puțin șapte zile la rând. Rostirea acestuia se va face însă doar într-o stare de destindere și de liniște lăuntrică, timp în care trebuie să uitați de toate problemele care vă înconjoară și să trăiți profund fiecare cuvânt pe care îl rostiți.