Main menu

header

646 18 1de Andrei Dicu şi Adrian Barna

Încă din Antichitate există teoria potrivit căreia nu suntem singuri pe Pământ şi că alături de noi convieţuiesc fiinţe misterioase. În profunzimea lor ele ne sunt invizibile, deşi la prima vedere îmbracă anumite forme fizice. Dincolo de misticismul anticilor sau de noile teorii despre Cosmos, taina persistă, deşi aceste entităţi au fost îndelung cercetate.

Trupuri sferice, alcătuite din substanţe necunoscute

Încă de pe vremea Egiptului Antic se credea că pe Terra există fiinţe care au corpurile constituite din diferite feluri de materii eterice (inconsistente, volatile) şi că, sub acţiunea unor energii pozitive, aceste materii „ştiu” să se autoorganizeze în volume sferice. Ulterior, misticii europeni au fost de părere că însuşi Creatorul, care a conceput fiinţa umană „după chipul şi asemănarea Sa” (deci, asemănător Sferei divine, dar cu reducerea potenţelor şi a dimensiunilor la scara respectivă), a trimis mereu în Cosmos, în decursul a miliarde de ani, mulţimi neştiute de fiinţe cu forme sferice. Deşi sunt fluide, trupurile din materii invizibile au învelişuri protectoare şi sunt conservate prin forţa unui nucleu format din substanţe încă necunoscute. Chiar şi o parte a ufologilor de azi susţin că „globul Pământului” a fost destinat ca lăcaş al unor mulţimi imense de fiinţe inteligente, care, în prima lor fază de apariţie în spaţiul terestru, erau sferice.

Thelma Moss, savanta care a şocat Bucureştiul

646 18 2Puţină lume ştie că acest subiect a fost tratat cu interes şi în ţara noastră, inclusiv pe vremea comunismului, atunci când teoriile de acest gen erau, în majoritate, privite cu suspiciune. În 1976, profesoara Thelma Moss, de la Universitatea din California, a ţinut o conferinţă la Bucureşti, în cursul căreia a prezentat imagini cu totul inedite. Ea a filmat insecte şi plante după ce au fost cufundate în cloroform, dar nu au fost anesteziate total, iar peliculele au înregistrat micuţe globuri radiante, invizibile ochiului liber, ce rămăseseră lipite pe exteriorul insectelor şi al plantelor supuse experienţei. Interesant este că, de-a lungul vremii, în cazul anesteziilor totale, mulţi pacienţi au relatat detaşări ale sufletelor lor faţă de trupuri, care priveau de sus felul în care erau operaţi. Aceste fenomene l-au făcut şi pe fizicianul şi scriitorul Florin Gheorghiţă să afirme, categoric: „Trăim în mijlocul a sute de miliarde de fiinţe sferice, care vieţuiesc împreună cu noi pe această navă spaţială sferică numită Pământ! În fapt, mintea omenească nici nu poate concepe cât de mare este nesfârşita lume a sferelor, cu miliardele de planete care adăpostesc evoluţia celor mai felurite vieţui- toare, ale căror suflete sunt peste tot, în cele mai variate structuri globulare!”.

Globurile luminoase au prezis cutremurul din 1977

În România au fost obţinute mai multe mărturii privind lumile paralele nevăzute care coexistă cu noi. Cel mai cunoscut caz a fost apariţia unor corpuri luminoase chiar înaintea cutremurului devastator din 1977. O altă entitate, care în loc de formă sferică şi-a densificat un înveliş granular, având silueta unui elipsoid oarecum ascuţit, a fost văzută în curtea unei case din comuna Dobrovăţ, din apropierea municipiului Iaşi. Localnicii au povestit felul în care, dintr-o simplă „înceţoşare” iniţială, entitatea s-a transformat „într-un norişor violaceu”. Asemenea corpuri cu înveliş granular au mai fost observate la Câmpulung Moldovenesc, la cetatea munici- piului Deva şi la Săcărâmb. În aceleaşi coordonate se înscrie şi o întâmplare care a făcut valuri în presa de la sfârşitul anilor ’90, când, într-un film realizat la o manifestare publică a elevilor din Suceava, din 22 de clişee expuse în direcţia estradei şi a unor grupuri laterale acesteia, pe opt dintre ele a fost înregistrată, numai în partea inferioară a pozelor, prezenţa discretă a unei entităţi cu aspect granular, care s-a expus fotografierii doar cu un segment redus al părţii sale superioare. O altă formă asemănătoare şi-a făcut apariţia în apropierea oraşului Moineşti, dar mărturiile indicau un comportament diferit, în sensul că învelişul ei era „scămos”.

Corpuri umane îmbrăcate, create prin forţa minții

De-a lungul timpului, fiinţele invizibile au făcut diverse demonstraţii care să le ateste existenţa: apariţii miraculoase, contactări directe sau telepatice etc. În ultimele decenii ale secolului nostru s-a demonstrat că, atunci când vor, unele dintre aceste fiinţe fac adevărate eforturi energetice pentru a fi văzute de oameni, iar dacă nu izbutesc acest lucru, fac efortul de a fi înregistrate pe clişee fotografice, pe benzi magnetice, audio, video şi chiar pe suporturi digitale. Mai mult, când fiinţele cel mai evoluate ale regnurilor respective doresc să facă demonstraţii ieşite din comun, prin puterea voinţei proprii împrumută cu rapiditate materii eterice din mediul ambiant şi, graţie forţei gândirii, îşi modelează corpuri umane gata îmbrăcate, pe care, după terminarea acţiunii, le dematerializează. Către sfârşitul secolului al XIX-lea, Sir William Crookes, un cunoscut fizician englez, a căutat să investigheze, în mod ştiinţific, atât manifestările diferitelor fiinţe din lumea invizibilă, cât şi capacităţile extrasenzoriale umane. În cadrul unuia dintre numeroasele sale experimente a avut parte de o surpriză, pe care a descris-o astfel: „Am văzut un corp solid, luminos prin el însuşi, aproape de dimensiunea şi de forma unui ou de curcă, plutind fără zgomot prin încăpere, ridicându-se în unele momente foarte sus şi coborând, apoi, uşor, pe parchet”.

René Sudre şi portocala bătăuşă

646 18 3Şi miracolele nu se opresc aici. Francezul René Sudre, un celebru cercetător din secolul trecut, fost director al Institutului Internaţional de Metafizică din Paris, a prezentat următorul eveniment demonstrativ: „Am observat 30-40 de sferoizi luminoşi ieşind din podea, fiecare având forma unei portocale. Unul dintre aceştia s-a aşezat pe masă şi a început să producă lovituri puternice, ca şi cum ar fi fost date de piciorul unei lămpi. Culoarea lor era variabilă, când albăstruie, când verzuie. La un moment dat, scânteiau diferit, prezentând în general contururi estompate, apărând adesea sub forma unor mici globuri strălucitoare sau chiar ca nişte limbi de foc”. Este însă necesar să revenim asupra unui aspect. Datorită acestei capacităţi a oricărui fel de materie de a se autoorganiza în forme sferice sau ovoidale, în natură au existat şi vor exista mereu anumite aglomerări temporare de acest gen, care nu sunt însă „fiinţe”, neavând un nucleu din materii subtile.

Proiecția care naşte OZN-uri

Teoria acestor entităţi a fost studiată inclusiv de ufologi. Peste 90% dintre înregistrările fotografice cu OZN-uri se referă, de fapt, la prezenţe şi la manifestări ale diferitelor fiinţe globulare radiante şi nu la obiecte zburătoare neidentificate, strălucitoare. Multe dintre „OZN-urile reale” sunt produse demonstrativ de entităţi spirituale ajunse la un grad foarte ridicat al propriilor lor evoluţii, în baza modelelor oferite, în mod efectiv, de către fiinţe extraterestre mult avansate. Astfel de creaţii se realizează prin concentrarea energiei cu capacităţi formative a gândirii, obţinându-se mai întâi „formele-gânduri”, încă invizibile, care ulterior capătă densitate până la materializarea totală. Durata fenomenului ţine de timpul necesar demonstraţiei, pentru ca, la final, OZN-urile respective (sau alte obiecte) să fie dematerializate prin aceeaşi forţă dominantă a gândirii fiinţelor spirituale. Majoritatea OZN-urilor adevărate, văzute, fotogra- fiate şi filmate pe diverse continente, au un scop demonstrativ şi, în parte, experimental. Aspectul experimental se referă la activităţi de instruire a acelor entităţi ale lumii paralele invizibile, care, ajungând la un anume nivel al evoluţiei individuale, trebuie să „înveţe” şi succesiunea fenomenelor fizice care conduc la realizarea din materii eterice a unor obiecte utile, de mari dimensiuni. Din bogatul material documentar ce are la bază construirea acestor obiecte zburătoare care sfidează gravitaţia terestră s-a putut constata că la fabricarea OZN-urilor mai mici se asociază, în general, câte trei-patru entităţi spirituale, pe când la organizarea demonstraţiilor mai ample şi cu OZN-uri de dimensiuni mai mari se asociază grupuri sporite de astfel de fiinţe.

Citirea gândurilor, rezultatul aglomerării materiilor

646 18 4Extraordinarul proces fizic al compunerii de forme şi de obiecte mici sau imense prin aglomerarea de materii eterice, sub acţiunea formatoare a gândirii, este folosit de secole de unii iniţiaţi şi, deopotrivă, de specialiştii în războiul psihotronic, despre care se tot vorbeşte în ultimii ani. Cu toţii modelăm în jur tot felul de „forme-gând” invizibile, emiţând energia gândurilor noastre. În mare măsură, citirea gândurilor, precum şi alte forme de magie au la bază tocmai astfel de aglomerări de materii eterice activate de anumite energii. De fapt, aceste forme invizibile preiau mesajele informaţionale imprimate prin energia gândirii noastre evidenţiate şi prin anumite culori.

Când entitățile albastre invită la „discuţie”

646 18 5Relaţiile din lumea invizibilă pot fi studiate şi din consemnările care vizează declaraţiile unor persoane care au trăit experienţe terifiante. Una dintre acestea îi aparţine pictorului francez P.E. Cornillier, care înregistra, periodic, spusele unui medium sensibil, o tânără pe nume Reine, care intra în transă hipnotică: „M-am urcat singură şi era atât de sus! M-am aflat, deodată, în apropierea unei mulţimi de Spirite înalte, toate albastre, de un albastru pur. Păreau că discută despre lucrurile cel mai grave. M-au lăsat să mă apropii şi am simţit că voiau să-mi permită să ascult discuţia lor. Impropriu spus «discuţie», pentru că nu erau emise decât idei. Aceste spirite se înţeleg numai gândind şi astfel cad mereu de acord. La gradul lor de evoluţie, raţiunea este aceeaşi, unică pentru toate!”.

1976 este anul primei demonstraţii a globurilor radiante în România

Dispariţia lui Frank Fontaine a pus Franţa pe jar

646 18 6Un excelent exemplu al puterilor extraordinare de care dispun fiinţele mai evoluate ale lumii inteligente invizibile în dominarea autoritară asupra materiilor eterice, precum şi a celei dense, este cazul dispariţiei unui tânăr survenită recent în nordul Franţei. Într-o friguroasă noapte de noiembrie, tânărul Frank Fontaine a fost răpit într-o manieră fantastică din faţa mai multor prieteni. Iată cum a descris derularea evenimentului investigatorul J. Guieu: „O sferă mare de ceaţă a cuprins vehiculul aflat la circa 150 de metri, din care numai spatele era vizibil, cu ambele lumini de poziţie aprinse. Sfera măsura doi sau trei metri în diametru şi era construită dintr-o ceaţă extrem de densă, cu strălucire diafană, ca şi cum ar fi fost luminată de faruri albe, extrem de puternice. Contururile sale erau nete, precise, bine delimitate. Era linişte. La «ecuatorul» acestei sfere mari, dar în exteriorul ei, se mişcau trei sau patru alte sfere mici, cu diametrul de 30-40 de centimetri fiecare. Acestea au intrat rapid în sfera mare, făcând corp comun cu ea. Numai un glob strălucitor foarte mic a mai plutit, o clipă, în apropierea acesteia. În acel moment, un fel de dâră fină, cilindrică, a ieşit din partea stângă a sferei mari şi s-a alungit, «umflându-se» şi formând un fel de tub scămos, cu marginile nete, analog aspectului zărit pe cer cu câteva minute mai înainte. Deodată, marea sferă a fost aspirată în interiorul tubului cilindric şi a dispărut acolo într-o fracţiune de secundă. După aceea, cilindrul a ţâşnit spre cer cu o viteză de necrezut. În faţa acestui fenomen, prietenii lui Fontaine au rămas ca împietriţi. În fine, când şi-au revenit din încremenire, Frank nu mai era acolo...”. Fontaine a reapărut după o zi şi a fost audiat de Poliţia franceză. A fost însă în zadar, pentru că nu-şi mai amintea nimic...

„Trăim în mijlocul a sute de miliarde de fiinţe sferice pe această navă spaţială sferică numită Pământ!“ Florin Gheorghiţă

„Am văzut un corp luminos, de dimensiunea şi de forma unui ou de curcă, ridicându-se şi coborând, apoi, pe parchet“ (Sir William Crookes)

8 fotografii au demonstrat existenţa „fiinţelor invizibile” la Suceava

Benjamin Creme: „60 de miliarde de entităţi sferice sunt pe Terra“

646 18 7Iniţiatul englez Benjamin Creme a susţinut, în mod repetat, în lucrările sale, editate sub titlul „Maitreya’s Mission” („Misiunea Maitreyei”), ideea că „populaţia terestră este constituită din aproximativ 60 de miliarde de entităţi sferice şi că, în zilele noastre, doar puțin mai mult de 10% dintre acestea sunt încarnate ca oameni”. Tot Creme a scris că „nucleul fiinţelor umane este alcătuit din materie spirituală fină, pe când rangurile inferioare dispun de un nucleu al sufletului. Numai în cadrul principalelor patru regnuri (regnul fiinţelor spirituale de tip uman, regnul devaşilor, ale cărui familii evoluate sunt îngerii, regnul spiritelor naturii şi regnul sufletelor colective ale animalelor) există zeci de miliarde de fiinţe globulare”. De asemenea, Creme a specificat, în mod repetat, faptul că „la fabricarea aeriană a OZN-urilor, entităţile respective atrag şi combină patru feluri de materii eterice”.