Main menu

header

773 22 1de Ştefania Băcanu şi Adrian Barna

Numerologia sau ştiinţa numerelor ne ajută să ne autocunoaştem, cu slăbiciunile pe care le avem, dar şi cu darurile cu care ne-am născut. Să înţelegem anumite aspecte legate de viaţa noastră, de acţiunile noastre, de ce trăim anumite întâmplări şi de ce ne lovim de neîmpliniri. Numerologul Nelu Vicleanu (foto) ne-a explicat cum suntem influenţaţi de cifre şi cum ne pot schimba destinul.

„Este o cunoaştere care permite estimarea viitorului”

- Ne putem afla destinul în funcţie de cifre?

- Numerologia, ca metodă de predicţie, nu diferă cu nimic de celelalte ştiinţe ce presupun aflarea viitorului. Atunci când calculăm o numerogramă, facem o cercetare, pentru a stabili viitorul şi traiectoria vieţii unei persoane, dar, ca şi atunci când se execută staţia spaţială, ştii căile de traiectorie ale acesteia, însă nimeni nu îşi poate asuma cum va decurge lansarea. Numerologia este o cunoaştere demonstrată de secole, care permite estimarea viitorului şi poate, chiar, construi ipoteze destul de exacte sau modele ale viitorului.

- Cum se realizează harta destinului?

- Există mai multe sisteme numerologice, fiecare având un mod de calcul specific al hărţii numerologice. Cel mai vechi sistem numerologic cunoscut umanităţii, cel mai sacru, precis şi simplu este cel cunoscut sub numele de Numerologia Conştiinţei Universale, Numerologia luminii, Numerologia tantrică, Numerologia corpurilor energetice. Acesta este un sistem în baza 11, respectiv toate numerele cu care se operează se reduc de la 1 la 11. În acest sistem numerologic, ziua de naştere reprezintă Sufletul persoanei, luna naşterii reprezintă Karma, suma ultimelor două cifre ale anului de naştere, Talentele înnăscute, suma cifrelor anului de naştere, Cunoştinţele dobândite în vieţile anterioare, iar suma tuturor cifrelor din data naşterii reprezintă Destinul. Toate aceste 5 poziţii ne furnizează informaţii imediate şi precise despre personalitatea, talentele, provocările şi scopurile unei persoane.

„Procesele ciclice guvernează toate aspectele din viaţa personală”

773 22 2- Ce reprezintă, practic, numerele din viaţa noastră?

- Cu toţii ştim că în fiecare moment din viaţa noastră există cifre şi ele se repetă. Totul are un nume şi un număr. Trăim într-o lume a numerelor, cu toate că nu credem în ele. Nu trebuie decât să citim Biblia şi vom vedea că acolo totul este exprimat cu ajutorul numerelor. Să amintim doar numărul 7, care este omniprezent în Biblie, numărul predilect al universului biblic. De fapt, în Biblie, totul se face şi se desface prin număr. Nu numai prin numărul matematic, ci mai ales prin numărul simbolic. În afară de 7, alte numere care apar adesea sunt şi 12, 40, 10, 3, 24, 22, 50 şi 1000. Cu ajutorul numerelor descoperim ştiinţa vieţii, a dinamicii, a valorilor umane. Ne permite să descoperim esenţa proceselor ciclice care guvernează toate aspectele din viaţa personală.

- Ce spun cifrele despre noi?

- Când am început să fiu interesat de numerologie, am început să citesc cărţi care abordau această tematică şi am constatat că există mai multe tehnici diferite, creând un sentiment de lipsă de integritate a numerologiei ca metodă. Am descoperit că existau mai multe sisteme numerologice. Aşa am început să studiez numerologia americană, numerologia vedică, psihoanaliza numerologică, numerologia umanis- tă şi, nu în ultimul rând, numerologia tanrică. Am constatat că aceleaşi cifre pot avea însă sensuri distincte în diferite sisteme numerologice. De exemplu, în pătratul lui Pitagora, cifra 5 reprezintă logică şi intuiţie, pe când în numerologia tantrică reprezintă corpul fizic, comunicarea. Numerologia operează, în general, cu cifre de la 1 la 9, cu unele excepţii, cum ar fi numerologia tantrică, ce operează cu cifre de la 1 la 11.

„Nu poţi realiza ceva ce nu eşti destinat să faci”

773 22 3- Putem să ne schimbăm soarta?

- Destinul NU înseamnă soartă! Destinul e asemănător zicalei: „Nu contează ce cărţi primeşti, ci cum joci cu ele”. Mulţi uită că, pe lângă destin, viaţa este influenţată de ciclurile de noroc care pot fi anuale, de 7 ani, de 9 ani, de 11 ani şi chiar de 18 ani, cicluri care afectează întreaga viaţă a persoanei respective, caracterul sau perspectivele, oportunităţile şi provocările. Nu poţi realiza ceva ce nu eşti destinat să faci, indiferent cât de mult îţi doreşti şi te motivezi să realizezi. Faptul că există lucruri dincolo de controlul nostru, ne afectează viaţa: cine ne sunt părinţii, rudele, unde te-ai născut sunt factori care nu pot fi controlaţi de gândire pozitivă şi de motivaţie. Mulţi cred că îşi pot controla destinul fiind foarte motivaţi, dominându-şi viciile, citind cărţi şi participând la seminarii despre cum să îţi îmbunătăţeşti viaţa. Numerologia nu îţi poate prezice că vei fi milionar, dar îţi poate spune dacă într-un anumit an sau o anumită perioadă de timp vei avea şanse bune de afaceri sau te paşte o capcană sentimentală.

- Fiecare are un număr personal?

- Cel mai important „număr personal” se consideră a fi numărul destinului, cunoscut şi sub numele de drumul vieţii sau scopul unei persoane în această încarnare. Se referă la misiunea noastră existenţială, ceea ce aşteaptă universul de la fiecare dintre noi în această viaţă. Cu ajutorul numerologiei, aflăm că scopul nostru în viaţă este să trăim cine suntem cu adevărat. Dacă vom deveni noi înşine, atunci vom fi ca o lumină strălucitoare în lume. Numărul destinului indică ce avem de făcut în viaţa asta, pentru a ne simţi împliniţi spiritual, divin. Este considerat a fi numărul nostru norocos şi ne va urmări de-a lungul întregii vieţi. Toate evenimentele importante din viaţa noastră se produc sub vibraţia cifrei destinului. Poate fi folosit şi în alegerea carierei. De exemplu, pentru cifra destinului 3, cariera potrivită ar fi de: artist, muzician, asistent medical, dietetician, medic, scriitor, animator, cosmetician, vânzător de produse cosmetice sau materiale de artă.

„Ziua naşterii reprezintă Sufletul şi este partea sinelui de care eşti conştient“

- Data naşterii ne influenţează viaţa?

- Data naşterii este cea mai importantă în viaţa noastră. Este o influenţă constantă şi vibrantă care există încă de la naştere şi poartă o informaţie unică, o cheie pentru înţelegerea vieţii umane şi a relaţiilor umane. Data naşterii permite cunoaşterea omului aproape în totalitate şi anticiparea viitorului oricărei persoane. Momentul naşterii e cel mai important, pentru că îţi creează propria valoare. Ziua naşterii reprezintă Sufletul şi este partea sinelui de care eşti conştient, identitatea lăuntrică, înclinaţiile, tendinţele fireşti. Cifra zilei este legătura către sufletul tău, partea din tine care te conectează la Sinele universal, ocrotitor şi iubitor. Este legată de calităţile ascunse ale omului, lumea interioară, cerinţele lui interne. Dacă data naşterii e norocoasă, nu trebuie, însă, să stăm cu mâinile în sân şi să aşteptăm să bată norocul la uşă, ci trebuie să ne punem în valoare talente înnăscute, să ne afirmăm dorinţele şi să forţăm mâna destinului. Noi suntem responsabili pentru viaţa noastră. Numerograma ne arată doar ce putem face cu ceea ce ne-a fost dat. Numerologia ne ajută să ne descoperim scopul, ca să putem trăi cea mai bună viaţă pe care am trăit-o vreodată.

- Există numere ascunse şi în numele sau prenumele pe care îl avem?

- Fiecare cuvânt, fiecare nume şi chiar fiecare literă vibrează. Acea vibraţie corespunde unui anumit număr şi fiecare număr, la rândul lui, posedă o vibraţie particulară. Descoperind această semnificaţie, vom intra în posesia unor indicaţii preţioase, referitoare la ceea ce suntem. Fiecare literă din nume are drept echivalent un număr de la 1 la 9, cu o istorie personală, cu o magie proprie. Numele şi prenumele sunt importante, deoarece influenţează dorinţele, modul în care suntem priviţi de cei din jur şi, ceea ce este cel mai important, acţiunile. Suma vocalelor ce compun numele unei persoane reprezintă adevărata noastră personalitate, lucrurile care ne motivează, dorinţele din adânc ale sufletului, eul nemuritor. Suma consoanelor reprezintă numărul personalităţii exterioare, impresia pe care o facem, iar suma vocalelor şi consoanelor se numeşte număr de expresie şi reprezintă numărul destinului.