Main menu

header

758 2 1de Silviu Ghering şi Nicoleta Gheorghe

Comuna Aghireșu este situată în zona Dealurilor Siloșului, la 447 m altitudine, pe cursul superior al râului Nadăș, la 34 km de Cluj-Napoca, pe DJ108N. Acolo, într-o zonă cu dune de nisip, se află un lac care atrage prin culoarea albastru opalescent, ce pare ireală, a apei sale: Laguna Albastră.

A rezultat ca urmare a existenţei reziduurilor de caolin

Lacul s-a format pe locul unei cariere de nisip, o fostă mină de caolin (argilă albă), ce aparţinea de Exploatarea Minei Aghireşu, unde apa s-a acumulat datorită unor izvoare subterane, dar şi prin reţinerea apei provenite din precipitaţii. De jur împrejurul lacului a crescut stufăriș, tufişuri de papură de un verde crud, iar pereții de nisip și pietre calcaroase gălbui s-au erodat în timp, dând locului o frumusețe aparte, sălbatică și spectaculoasă. Laguna Albastră este de o culoare deosebit de frumoasă, rezultată ca urmare a existenţei reziduurilor de caolin care zac pe fundul lacului, fiind considerat cel mai albastru lac din țară, comparat adeseori cu... Marea Mediterană!

Zona este încărcată de obiective istorice

Satul Aghireșu dispune de o mulțime de obiective turistice culturale și istorice, multe fiind declarate monumente istorice: așezarea fortificată preistorică „Dealul Tucaș” („Hudia”), așezarea fortificată „Dealul La Stoguri” și așezarea romană din punctele „Căpranța” și „Iarba Căprenții”. Printre lăcașurile de cult se numără Biserica Reformată-Calvină, datând din secolul al XIII-lea, inițial romano-catolică, cu hramul „Sfântul Martin”, cu elemente de arhitectură gotică și interferențe renascentiste. Un alt lăcaș religios din Aghireșu este biserica românească de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, construită în 1780.

Din păcate, Laguna Albastră este neamenajată în niciun fel, promisiunea omului de afaceri din Dej care a cumpărat „domeniul“ în 2015 că acolo se va naște o zonă turistică superbă prin investirea a cel puțin 20 de milioane de euro fiind doar vorbe în vânt...