Main menu

header

754 2 1de Silviu Ghering şi Alexandru Brădescu

Tropaeum Traiani este un monument triumfal roman în Adamclisi, ridicat în cinstea împăratului roman Traian între anii 106 şi 109 d.Hr. pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor în anul 102 d.Hr.

Trofeul bicefal are 10,75 metri

Construcția este situată în regiunea podișului Negru Vodă, în comuna Adamclisi, la 63 km sud-vest de Constanța, pe DN3 Călărași - Constanța. Monumentul a fost reconstituit în 1977, după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului aşezământ aflat în ruine, fiind declarat în prezent monument istoric. Acesta este alcătuit dintr-un soclu cilindric, care are la bază mai multe rânduri de trepte circulare, iar la partea superioară un acoperiș conic, cu solzi pe rânduri concentrice de piatră, din mijlocul căruia se ridică suprastructura hexagonală. În partea superioară se află trofeul bifacial, înalt de 10,75 metri, înfățișând o armură cu patru scuturi cilindrice. La baza trofeului se află două grupuri statuare care conțin fiecare reprezentarea trupurilor a trei prizonieri daci.

Complexul mai cuprinde o cetate și un muzeu

La 2 kilometri vest de monumentul triumfal, împăratul Traian a întemeiat, pe locul vechii cetăți geto-dacice de acolo, cetatea romană Tropaeum Traiani, care este menționată în inscripții pentru prima dată ca municipiu în anul 170. Complexul muzeal mai cuprinde, pe lângă monumentul triumfal Tropaeum Traiani și cetatea Tropaeum Traiani, și muzeul de sit. Conceput ca un lapidarium, cuprinde numeroase vestigii arheologice descoperite în cetate și împrejurimi. Pe o parte a muzeului sunt expuse metopele, friza inferioară și cea superioară, pilaștrii, crenelurile și blocurile de parapet ale stilului attic festonat. În centrul sălii sunt expuse statuia colosală a trofeului, inscripția și friza cu arme. Celelalte exponate sunt constituite de colecțiile ceramice (vase aparținând culturii Hamangia, ceramică getică, amfore grecești, romane și bizantine), opaițe, unelte, podoabe, fragmente de apeducte, sculptură, documente epigrafice.

Înălțimea monumentului, împreună cu trofeul, este aproximativ egală cu diametrul bazei, și anume circa 40 de metri