Main menu

header

…La 5 iulie, selecționerul unic al Festiva­lului Național de Teatru (FNT), reputatul teatrolog Marina Constantinescu, a anunțat cele 53 de spectacole alese de domnia sa pentru a 27-a ediție (20-30 octombrie 2017) a FNT!... N-am fost niciodată un câr­cotaș, om cu două fețe și fără niciun obraz, ci doar un gazetar in­comod, care a scris franc ceea ce a gândit, gândind de două ori la ceea ce avea să facă public, în presa scrisă, radio sau tv. Ca și acum…

…Înainte de a studia bogata „listă a celor 53” de fericiți ai sorții, îmi declar des­­chis regretul că nu vor participa la a­ceastă Gală a Teatrului Românesc (în fond, o Mare Sărbătoare) și trei teatre din Chi­șinău: Naționalul „Mihai Eminescu” (direc­tor Petru Hadârcă), Naționalul „Sati­ricus I.L. Cara­giale” (director Sandu Gre­cu) și Teatrul „Eugen Ionesco”, unde va­lorosul regizor Petru Vutcărău a reușit spectacole deose­bite. Cunosc, cred, sufi­cient de bine pre­zentul teatral al Basara­biei încât să afirm că măcar unul dintre spectacolele produse în ultima vreme la cele trei teatre merita onoarea de a fi prezent în FNT!... Opinia mea este argu­mentată solid de practică, nu de metafore și de populismul facil „Frații noștri de peste Prut”… De patru ani, între Naționalul „Mihai Eminescu” din Chișinău și Naționa­lul „I.L. Caragiale” București există un benefic schimb de spectacole. Așa am văzut creațiile din ultimii patru ani ale tru­pei basarabene și am rămas tulburat de „Hronicul găinarilor”, „Casa de pe graniță” sau „Copiii foame­tei”!... Cum în primăvara ce abia s-a sfârșit Naționalul „Satiricus I.L. Caragiale” Chiși­nău a fost prezent în Capitala României, în atât de frumosul parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat București, în minunatul Proiect „Teatru peste Prut”, cu șase spec­tacole unul și unul, regizate de remarca­bilul Sandu Grecu, dintre care cel puțin trei („Migranți sau prea suntem mulți pe nenorocita asta de barcă” de Matei Viș­niec, premieră absolută în Europa de Est, „Maestrul și Margareta” lui Bulgakov - în șapte limbi - sau trepidantul „Nunta” lui Cehov) aveau cotă de FNT, nu doar la Festivaluri din… Rusia! Optimist de felul meu, cred că nu-i prea târziu ca o neatenție să fie corectată, și cele trei trupe basarabene de elită să primească un „wild card” la FNT!

…Altfel, nu doar dramaturg, dar și fidel spectator ca la teatru privind cu sufletul, aștept Sărbătoarea,în care voi avea oca­zia să vizionez în Capitală splendoarea (am citit!) lui Kordonsky, cu „În adâncuri” (după Gorki), montată la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, sau „Cabaretul Dada” de Matei Vișniec, regizat cu har de Anca Bradu la „Regina Maria” din Oradea, ca și „Cafe­neaua Pirandello” urcat pe scena aceluiași teatru de Mihai Măniuțiu (liderul ediții 27, cu patru spectacole selecționate, ce­le­lalte trei fiind „Iarna” de Fosse la „Notta­ra”, „Rambuku”, tot de Jon Fose, la Națio­nalul „Mihai Eminescu” Timișoara și „Jur­nalul lui Robinson Crusoe”, un musical după… piesa lui Gellu Naum, recent, la Odeon!). Despre FNT multe se vor mai spune însă până-n 20 octombrie…