Main menu

header

ATENTIE ! Acest site foloseste cookies.

Sunte de acord cu cele prezentate. Learn more

I understand

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Taifasuri Media SRL, are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate în Prelucrarea datelor.

Stâlpnicii Candele între Cer şi Pământ

526 22 1de Carmen Ciripoiu

S-au retras în pustie, unde s-au nevoit singuri întru sfințenie. Unii - câțiva ani, alții - zeci de ani sau poate toată viața. Au făcut toate cele curate ale lumii, tinzând neîncetat spre dobândirea tot mai mare a harului Duhului Sfânt, adoptând cea mai grea formă de ascetism monahal din câte au existat vreodată: stâlpnicia. Cum au reușit? I-a iubit prea tare Dumnezeu și i-a ținut acolo unde a vrut El ca să biruiască legile firii. Așa ne-a arătat nouă că viața în pustiu poate fi la fel de minunată.

Sfinţii închisorilor Între raiul din suflet şi infernul din jur

524 22 1de Carmen Ciripoiu

„Deschideți-vă voi porți ale Iadului, ca să intre Împăratul măririi”. Așa suna glasul preoților închiși în închisorile comuniste dintr-un singur motiv: îl iubeau pe Hristos mai mult decât propria viață. Dar când ești atins de Duhul Sfânt, nu te mai interesează nicio mizerie... Așa au ajuns sfinții închisorilor să creeze mănăstiri din puşcării. Așa am ajuns noi, astăzi, să ne închinăm sfintelor lor moaște în fiecare an, la data de 14 mai.

Biblia decodificată: România, centrul spiritual al planetei!

524 22 1de Iulian D. Moleianu şi Silviu Ghering

Biblia a fost dintotdeauna cartea sfântă purtătoare a cuvântului lui Dumnezeu. Nicio încercare, nicio calamitate prin care a trecut Ierusalimul, fie ea naturală sau provocată de oameni, n-a reușit să distrugă Biblia vreme de atâtea milenii. De-a lungul timpului, oamenii au citit-o, au studiat-o, au analizat-o, au „forfecat-o”, au „dumicat-o”, cei mai mulţi au și aplicat-o în traiul lor de zi cu zi, ca pe un îndreptar de viață neprihănită și ascultătoare de cele sfinte. Biblia a suscitat mereu curiozitatea omului de a cerceta, de a înțelege, de a ști înțelesurile adânci conținute în ea. Și iată că în vremurile noastre s-a descoperit că Biblia este codificată!

Sfântul Iov, pildă de răbdare în încercările date de Dumnezeu

523 22 1de Carmen Ciripoiu

Aspru şi fără cruţare faţă de sine însuşi. Așa era Preacuviosul Iov, cel care avea extrem de multă iubire pentru aproapele, fiind îngăduitor cu neputinţele altora şi întru totul lipsit de răutate. Sfântul și Dreptul Iov este sărbătorit cu cinste și evlavie în fiecare an la data de 6 mai, reamintindu-ne de poruncile lui Dumnezeu și de înfricoșata zi a Domnului, în care fiecare dintre noi va fi nevoit să răspundă de faptele pe care le face.

Irinel Parasca: „Dacă vrei să ai succes în viaţă trebuie să îţi urmezi talantul“

522 22 1de Silviu Ghering

Are 35 de ani și este cel mai cunoscut pictor de icoane din Bucovina. Pictează în stil bizantin, dar și naiv, popular. Pe coji de ouă, pe lemn, pe sticlă și pe pietre. Primele „lucrări” au fost pe pereții casei părintești din Tătăruș, la extremitatea nord-vestică a județului Iași, la granița cu județul Suceava, 100 de kilometri de Iași, 70 de Suceava, aproape de Pașcani (17 kilometri), aproximativ la jumătatea distanței dintre râurile Siret și Moldova, aproape de Mănăstirea Probota, ctitoria lui Petru Rareș. Părinții, Mariana și Costică, „așa e scris în buletin, Costică, nu Constantin”, au fost „oameni simpli, muncitori, dar cu aptitudini artistice”...

Dudul lui Zaheu, comoara Ierihonului

521 22 1de Carmen Ciripoiu

Cuvintele ar putea surprinde doar foarte puțin din ceea ce simte un pelerin care ajunge la Biserica Dudul lui Zaheu din Ierihon. O pace nepământească, blândă, ce coboară în trup și suflet și se revarsă asupra întregii ființe, difuzându-se ca o lumină blândă, o împăcare cu sine… Pentru că într-o lume unde, de multe ori, îți pierzi busola, credința rămâne singura stea călăuzitoare.

Locuri încărcate cu sfinţenie: Altarele din Biserica Sfântului Mormânt

520 18 1de Carmen Ciripoiu

Cuvintele sunt puține pentru a descrie complet semnificațiile Locurilor Sfinte și, cu atât mai greu, trăirile și emoțiile creștinilor care se apropie de ele cu evlavie şi cu smerenie. Să călătorim măcar cu gândul spre Țara Sfântă și să ne apropiem cu bucurie de Sărbătoarea Învierii Domnului.

Temniţa Mântuitorului

520 20 3de Carmen Ciripoiu

La patimile și la moartea Mântuitorului, toată făptura s-a cutremurat de groază: pământul se zgudui, pietrele se despicau, morții înviau. Doar inimile celor care L-au schingiuit, L-au rănit și L-au batjocorit pe Cel Fără de Păcat nu s-au înmuiat. L-au aruncat fără milă în temniță pe Cel Nepătimitor, punându-L să pătimească atât de cumplit.

Scara şi cheia Bisericii Sfântului Mormânt, întru eternitate

520 20 1de Carmen Ciripoiu

Drumul spre Biserica Sfântului Mormânt e ca o rugăciune. Descoperi o frumusețe de care aproape te temi, care nu poate fi atinsă și de altceva decât de Cer. Te oprești, respiri și vezi locul Domnului, cel care a făcut Cerul și Pământul. Deasupra intrării în Sfântul Lăcaș, o micuță scară, dar veche ca istoria, pare să te ducă, în timp ce o urci, treaptă cu treaptă, direct la Cer, în timp ce o mână nevăzută deschide ușile Împărăției Domnului cu o uriașă cheie…

Sfânta Cruce a fost creată din Copacul Îndurării

520 21 1de Carmen Ciripoiu

Sfinții creștini spun că Iisus, în chip tainic, nu a coborât niciodată de pe Sfânta Sa Cruce. Stă acolo să ne curețe de păcate, alinându-ne și vindecându-ne durerea. Dar ce a avut atât de special copacul din al cărui lemn a fost construită Crucea Domnului? Înainte de toate… o fărâmă din iubirea cea nesfârșită a lui Iisus.

Părintele Gheorghe Vanghele: „Mândria e izvorul tuturor păcatelor“

518 22 1de Carmen Ciripoiu

O discuție cu părintele Gheorghe Vanghele, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului - Spirea Nouă, poate fi considerată un îndreptar de viață și de iubire adevărată. Smerit și doritor de liniște, părintele Vanghele pare un soi rar de fluture care, atunci când străbate cerul, împarte miros de tămâie și de smirnă. Tânăr și plin mereu de bucurie, Sfinția Sa a intrat în inimile credincioșilor pentru că a știut întotdeauna să le deschidă sufletele și să găsească leac fiecăruia.