Main menu

header

ATENTIE ! Acest site foloseste cookies.

Sunte de acord cu cele prezentate. Learn more

I understand

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Taifasuri Media SRL, are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate în Prelucrarea datelor.

O Biblie uriaşă face înconjurul lumii

  O Biblie uriaşă, scrisă în 66 de limbi, a fost expusă, între 22 şi 31 ianuarie, în 20 de localităţi din ţară, printre care: Arad, Piatra-Neamţ, Braşov şi Târgu-Mureş. Scriptura a făcut turul ţării, în cadrul unei manifestări organizate de Biserica Adventistă din România, sub titulatura „Urmează Biblia”. În ultima zi a lunii ianuarie, Scriptura a ajuns în Bulgaria, urmând alte ţări, iar sfârşitul călătoriei prin lume va avea loc în iunie 2010, la sesiunea Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste, ce va avea loc în Atlanta, SUA.

Are 1.500 de pagini

  Biblia unicat are 1.500 de pagini, dimensiuni generoase (45 cm/40 cm), iar fiecare dintre cele 66 de cărţi ce o formează fiind scrise în diverse limbi, printre care şi română (Epistola lui Pavel către Filimon), simbolizând astfel universalitatea mesajului lui Dumnezeu. Deşi se adresează în principal Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, motivaţia acestei iniţiative constă în revitalizarea şi încurajarea creştinilor din orice confesiune de a studia Biblia şi de a urma învăţăturile ei. Biblia este sursa primară şi baza oricărei învăţături creştine, dar şi un model demn de urmat în această perioadă, când stabilitatea este din ce în ce mai rară.

Biserica din salină, unică în Europa!

  Biserica ortodoxă Sfânta Varvara a fost construită în perioada aprilie-decembrie 1992, în inima muntelui de sare Trotuş, de la Târgu Ocna. Aceasta este amplasată la o adâncime de peste 200 m şi este realizată aproape în întregime din sare, meritul exclusiv fiind al minerilor.

Minerii, constructorii locaşului

  Sfântul locaş este realizat în întregime de minerii din Târgu Ocna, care, cu propriile mâini, au săpat în muntele de sare şi au construit ceea ce azi este Biserica Sfânta Varvara. Unii dintre mineri au plătit cu preţul vieţii ridicarea bisericii, din cauza dărâmării munţilor de sare. Interiorul locaşului, de la jilţul din colţ la candelabre şi altar, a fost confecţionat din sare tăiată din munte de

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi de la Iaşi, o bijuterie arhitectonică

  Situată în vechea vatră a Iaşiului, pe Uliţa Domnească, biserica Mănăstirii Trei Ierarhi este cea mai frumoasă ctitorie a domnitorului Vasile Lupu şi, în acelaşi timp, o bijuterie arhitectonică a capitalei Moldovei. Lăcaşul de cult a fost construit între anii 1637 şi 1639 şi sfinţit la 6 mai 1639 de Mitropolitul Varlaam al Moldovei. Hramul mănăstirii situează edificiul într-o lume ce a fost a celor trei Sfinţi Părinţi ai Bisericii: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. Aceştia au fost apărători ai dogmelor niceene, aureolaţi de cunoaştere şi renumiţi pentru zelul lor.

Vasile Lupu, ctitorul mănăstirii

Santa Maria Della Carbonara Biserica românilor din Italia

  Biserica Santa Maria este situată în Viterbo, Italia. În fiecare duminică, sfântul lăcaş găzduieşte peste 200 de români, care participă la slujbele religioase. Despre această legătură a românilor de peste graniţă cu Dumnezeu ne povesteşte evlaviosul paroh Gheorghe Ionaşcu.

„Punctul de întâlnire al românilor”

  Italia este una dintre ţările ce adăposteşte mii de români plecaţi peste graniţe, în speranţa unui trai mai bun. Sfântul lăcaş a fost înfiinţat din iniţiativa Episcopului Calinic al Argeşului, în 1999, fiind numit paroh Gheorghe Ionaşcu, mulţumită calităţilor sale duhovniceşti şi dăruirii faţă

Muceniţa de la Roma, serbată la 12 ianuarie

Martiriul Sfintei Tatiana

  Sfânta Tatiana s-a născut la Roma, în secolul al III-lea. Tatăl a fost consul şi mai apoi diacon al Bisericii. Nedorind să se căsătorească, Tatiana s-a călugărit. În acea perioadă a fost ridicat la rang de împărat Alexandru Sever (222-235), care avea doar 16 ani. Acesta era fără experienţă în conducerea ţării, drept pentru care o mână de boieri conducea împărăţia în locul tânărului, asuprindu-i pe dreptcredincioşi. Se povesteşte că boierii porunceau ca toţi creştinii să fie chinuiţi şi omorâţi în cele mai cumplite moduri.

Torturată de păgâni

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume: Catedrala Sf. Sava din Belgrad

La 13 ianuarie, creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi

  Creştinii ortodocşi de rit vechi au sărbătorit miercuri, 7 ianuarie, prima zi de Crăciun, sărbătorile lor de iarnă fiind decalate cu 13 zile, în urma refuzului de a trece la calendarul gregorian, adoptat de majoritatea creştinilor şi rămânând fideli calendarului iulian. În România, mai multe minorităţi etnice, printre care sârbii, ruşii lipoveni şi ucrainenii au Sărbatorile de iarnă conforme ritului vechi. Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Anul Nou în noaptea dintre 13 şi 14 ianuarie, iar Boboteaza, la 19 ianuarie.

Crăciunul pe mapamond

  Clinchet vesel de clopoţei, brazi împodobiţi cu ghirlande de nestemate, Moşi darnici, bucate alese. Toate fac parte din atmosfera Sărbătorilor de iarnă. Chiar dacă modul de celebrare, datele şi tradiţiile variază, spiritul Crăciunului rămâne în toată lumea la fel.

Israel
Pelerini în Ţara Sfântă

  De Crăciun, Ţara Sfântă este plină de pelerini care vin să celebreze naşterea

Sf. Vasile, Boboteaza şi Sf. Ioan încheie Sărbătorile de iarnă

  Sfântul Vasile, Boboteaza şi Sfântul Ioan, sărbătorite la 1, 6, respectiv 7 ianuarie, încheie timpul magic al celebrării naşterii fizice (Crăciunul) şi spirituale (Botezul) a Mântuitorului, aceasta din urmă fiind prima dintre cele trei mari Taine. Despre aceste sfinte sărbători ne vorbeşte Gabriel Grecu, preotul Parohiei „Sfântul Pantelimon”, din Piteşti.

„Sfântul Vasile, conducătorul bisericesc, făcător de pace”

  Prima zi din an, românii i-o dedică Sfântului Vasile, care a preferat supunerea lui Hristos şi s-a grăbit către viaţa în sărăcie şi fără plăceri. Sfântul este cu adevărat vrednic de admiraţie şi de fericire veşnică. Despre viaţa sa ne povesteşte preotul Gabriel Grecu: „Educaţia sfântului a început din familie, aceasta contribuind esenţial la formarea sa. Studiază apoi în Cezareea Capadociei, iar mai târziu, la Constantinopol. Sfântul a luptat pentru asigurarea unităţii Bisericii din întregul Răsărit, a dreptei credinţe şi a păcii, luminând creştinătatea cu învăţăturile sale şi

Cel mai vechi aşezământ monahal de maici din România

Maica Domnului de la Mănăstirea Ostrov

  Legănată de undele Oltului, în inima staţiunii Călimăneşti, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Ostrov săvârşeşte în fiecare zi câte o minune.

Icoana făcătoare de minuni

  Vântul rece mătură frunzele ruginii şi-şi găseşte loc dincolo de porţile grele ce par că ajung până la cer. În spatele zidurilor sfintei Mănăstiri Ostrov, „mănăstirea dintre ape”, te întâmpină un alt anotimp. Anotimpul credinţei şi al speranţei. În bisericuţa mică, albă, de pe ai cărei pereţi te privesc duioşi sfinţii, se aude glasul îngeresc al unei maici purtând un veşmânt negru, mirosind a tămâie. E ceasul rugăciunii de seară. Din când în când, la poartă opreşte câte o maşină din care coboară oameni cu ochi trişti şi capete plecate. Atraşi ca un magnet de Maica Domnului, făcătoarea de minuni, despre a

Sfânta Muceniţă Filofteia de la Argeş, ocrotitoarea copiilor

  Duminică, 7 decembrie, am poposit, alături de alte mii de creştini, la Mănăstirea Curtea de Argeş, ce a devenit neîncăpătoare pentru toţi cei veniţi de departe în pelerinaj pentru a se închina Sfintei Muceniţe Filofteia, numită de credincioşi şi Sfântuliţa. Dis-de-dimineaţă, când noaptea încă nu se lăsa dusă de zorii zilei, zgribuliţi, aşteptam cu lumânările aprinse, cu emoţie momentul în care preoţii au permis atingerea moaştelor fetiţei care a plătit cu viaţa (avea numai 12 ani!) pentru faptele ei duhovniceşti. În tăcere deplină, am mers pe rând la raclă pentru a săruta moaştele şi pentru a ne ruga, temându-ne parcă să nu-i tulburăm liniştea. Un sobor de preoţi a săvârşit o slujbă pentru pomenirea Sfintei.

Minunile Sfântului Nicolae

  În fiecare an, la 6 decembrie, casele noastre se umplu de cadouri şi de miros de portocale. Este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai însemnaţi sfinţi ai creştinătăţii. Se spune că în această zi mâna dreaptă a Sfântului, dăruită de Mihai Viteazul Bisericii „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti, devine făcătoare de minuni. V-aţi lustruit ghetuţele în aşteptarea Moşului?