Main menu

header

17-06-1de Cătălina Tăgârţă

Phronetik este o teorie dezvoltată de Irmagard Maria Starke începând cu anii ’80 şi până în prezent, un model de gândire, dar şi unul de acţiune, căci în lipsa punerii în practică nu ar fi de folos nicio cunoaştere - oricât de profundă, nicio iubire - oricât de puternică. Potrivit autoarei, baza metodei Phronetik este o artă a vindecării veche de mii de ani, ce stimulează şi eliberează forţele biologice şi inconştiente ale autovindecării.

„Sufletul vorbeşte în imagini”
Cele trei fundamente ale froneticii sunt: omul, atitudinea unei comuniuni active şi geneza formei, cu alte cuvinte, modalitatea în care oamenii iau formă în această lume. „Metoda Phronetik concretizează esenţa multor experienţe pe care le-am avut asistând oameni şi multor cercetări realizate personal sau adunate de la alţii. Multă vreme am numit acest drum: «munca de reprezentare şi formare» - căci sufletul vorbeşte în imagini - ne construim viaţa şi dăm formă vieţii noastre, putem deveni artişti ai vieţii. Pe parcursul muncii de cercetare, respectiv a conceperii de imagini, a devenit evident că există imagini care exprimă esenţialul, oglindesc şi stimulează mişcarea vitală/fluxul vital şi altele care le distorsionează. Dar care este diferenţa dintre acestea, cum pot fi diferenţiate: prin raţiune, prin intuiţie? Aşa a devenit cercetarea formării imaginilor unul dintre punctele principale ale muncii mele”, spune Irmagard Maria Starke în lucrarea postată pe site-ul www.expresive.ro.

Muzica scoate afară cele mai ascunse emoţii
Muzica are o putere enormă de penetrare a spiritului şi poate scoate afară şi cele mai ascunse emoţii, pe care de multe ori oamenii le preferă întunecate. Însă puţini ştiu că şi un „simplu” desen sau colaj poate arăta atât de multe despre fiecare dintre noi, fără ca persoana în cauză să scoată măcar un singur cuvânt. Oamenii sunt uimiţi că o simplă alăturare de imagini sau culori, o alegere conştientă pe care o fac la un moment dat le pot releva aspecte inconştiente, pe care altfel nu le-ar fi bănuit. Prin intermediul propriilor „creaţii”, oamenii pot găsi răspunsuri la frământările lor, pot găsi explicaţii la atitudinile şi modul lor de a acţiona în anumite situaţii ale vieţii şi realizează că ceea ce cred despre ei este diferit de ceea ce sunt de fapt. Aşadar, manifestarea prin artă - muzică, desen, modelaj sau dans - pătrunde foarte adânc în fiinţa noastră şi are puterea de a scoate de acolo ceea ce cuvântul, singur, cu siguranţă n-ar reuşi atât de clar şi de lesne.

„Phronesis”, capacitatea omului de a recunoaşte legile universale
Imaginile distorsionate împiedică forţele de autovindecare să devină active. Măşti, modele, fixaţii, imagini incoerente, imagini ale ego-ului, imagini ale fricii… toate aceste experienţe, instrumente, modalităţi de a stimula viaţa şi de a însoţi fiecare individ în drumul său către centru, de a îl sprijini pentru a-şi elibera fluxul vital, de a-şi recupera energia, puterea originară şi de a se vindeca pe de-a-ntregul poartă numele de Phronetik. Conceptul filosofic „phronesis” desemnează capacitatea omului de a recunoaşte legile universale, de a le înţelege şi de a acţiona după ele. „Phronesis-ul reprezintă puterea supremă a cunoaşterii, care recunoaşte limitările raţiunii şi o ţine în frâu pentru a permite realizarea deplină a posibilităţilor vieţii.

Cine se plasează în dizarmonie se îmbolnăveşte
Phronesis este o „gândire practică”, ea se referă la viaţă, la forma vieţii Aici şi Acum, este poarta către mai multă fericire, pace şi iubire pentru toţi. Fiecare om are propriul sunet, dacă nu poate vibra pe frecvenţa lui proprie şi se plasează în dizarmonie se îmbolnăveşte spiritual, psihic sau fizic. De aceea, terapia înseamnă, mai întâi de toate, crearea spaţiului în care propriul sunet poate vibra din nou, un spaţiu în care oamenii se pot redescoperi fără teamă. „A fi sănătos înseamnă a fi din nou întreg. Întreg înseamnă să descoperim că nu trăim despărţiţi de ceilalţi sau de viaţă. Trăirile traumatice tulbură şi împiedică această posibilitate şi ne depărtează de sunetele noastre. În Phronetik, eu ofer metode care permit ştergerea tiparelor dizarmonice, crearea de noi tipare armonice, pline de viaţă şi rescrierea unor principii paralizante în principii stimulatoare. Ceea ce este întunecat şi greu cedează locul luminii şi destinderii”, mai spune autoarea conceptului. În cazul de faţă, imaginea nu este un comentariu sau o încercare de ajutor într-un proces, ci este expresia procesului, este o experienţă reală, materială.

„Se lucrează direct cu energiile pacientului, cu frecvenţa sa”
Prin art-terapia Phronetik fiecare art-terapeut însoţeşte individul în alcătuirea vieţii sale, prin intermediul şi cu ajutorul formei. Imaginea este ea însăşi purtătoarea procesului - cu toată diversitatea şi profunzimea limbajului imagistic şi a posibilităţilor sale. Terapia e redată într-un limbaj care are multiple posibilităţi şi cuvinte: mişcarea, imaginile interioare/imaginaţia, exprimarea prin forme în spaţiu - sculptură, modelaj -, desenul/grafica, imaginea video, pictura cu toate materialele ei şi multe altele. „Însoţirea/abordarea strict fronetică lucrează direct cu energiile pacientului, cu frecvenţa sa. Astfel învăţăm să utilizăm «limbajul» energiilor, intrăm într-un spaţiu din spatele imaginilor, învăţăm cum vorbesc şi se formează celulele, glandele, organele noastre. Prin intervenţii bine direcţionate, însoţitorul trezeşte şi stimulează forţele de autovindecare ale individului. Ştergem fricile proprii şi pe cele ale clientului, eliberăm fluxul vital şi iubirea. Phronetik e comuniunea activă cu natura la toate nivelurile”, mai spune Irmagard Maria Starke. Şedinţele de art-terapie se fac, în principiu, o dată pe săptămână şi durează circa 50 de minute, însă pe site-ul www.safe-place.ro pot fi găsite mai multe detalii despre terapie şi modul în care se desfăşoară aceasta. „Clientul este lăsat, în ritmul propriu, să creeze ceva, intervenţiile din partea terapeutului fiind minime. La masa de lucru îşi pune starea, emoţia pe hârtie, şi când simte că a terminat trebuie să numească «lucrarea» şi apoi urmează o discuţie pe baza a ce a creat. Dar şedinţa poate arăta diferit, de la persoană la persoană”, ne-a spus Mihai Albu, terapeut la Safe Place.

• Art-terapia arată un drum pe care individul nu se mai confruntă cu sine, ci se compune cu sine, se regăseşte şi trăieşte în Aici şi Acum, dând expresie propriei fiinţe şi realizându-şi propria natură.

Poate fi aplicată în afecţiunile psihosomatice

Iată câteva exemple de domenii în care poate fi aplicată art-terapia: în consilierea socială şi de viaţă, formarea adulţilor, team building şi team development, consultanţă şi coaching creativ, muncă socială şi sociopedagogie, profilaxie şi reabilitare, afecţiuni psihosomatice, geriatrie, stimularea dezvoltării personale şi a împlinirii potenţialului uman.