Main menu

header

cotnari wide

490 23 1de Cătălina Tăgârță

Oamenii au impresia că pot planifica orice, de la excursii până la alegerea unei instituţii de învăţământ, schimbarea serviciului sau când să iasă la plimbare cu prietenii... Boala însă nu ţine cont de reguli. Aceasta apare pe neaşteptate şi vă poate da viaţa peste cap. Indiferent că mai aveţi doar câţiva ani până la pensie sau doar aţi intrat în câmpul muncii, e bine să ştiţi că aţi putea beneficia de pensie de invaliditate (medicală). Aceasta este reglementată de prevederile legii pensiilor 19/2000 și 263/2010.

Invaliditatea poate fi totală sau parțială

Au dreptul la pensie de invaliditate persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza: accidentelor la serviciu şi bolilor profesionale; neoplaziilor; schizofreniei şi SIDA; dar şi în cazul unor boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu jobul. În plus, beneficiază de ajutorul de la stat şi persoanele care s-au îmbolnăvit în timp ce satisfăceau serviciul militar; elevii şcolilor militare/şcolilor de agenţi de poliţie sau studenţii unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională - cu excepţia liceului militar. Și elevii, ucenicii sau studenții care se îmbolnăvesc/accidentează pe perioada practicii profesionale beneficiază de acest drept.

Există trei grade în care bolnavii pot fi încadrați

Gradul de invaliditate se calculează în raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă. Astfel, gradul I este caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi de autoîngrijire; gradul II este caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, dar cu păstrarea capacităţii de îngrijire. Cei încadrați în gradul III și-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, dar pot presta o activitate profesională corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de lucru. Încadrarea în unul dintre gradele de invaliditate se face în urma unei expertize medicale, însă pentru a se ajunge aici e necesar ca bolnavul să depună o cerere şi documente doveditoare ale stării sale de sănătate. Dosarul se depune de solicitant la Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Teritoriale de Pensii de care bolnavul aparține cu domiciliul sau, după caz, la Comisiile de Expertiză Medico-Militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Indemnizația pentru însoțitor, sumă fixă

Toate categoriile de persoane menționate primesc pensia medicală indiferent de perioada lucrată. Excepție fac asiguraţii sistemului social care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unei boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca. În acest caz, ei trebuie să aibă un stagiu de cotizare proporțional cu vârsta. Iată câteva exemple: persoanele care au între 20 şi 23 de ani trebuie să fi lucrat minimum doi ani; cele cu vârsta între 33 şi 37 de ani trebuie să aibă o vechime de minimum 11 ani; persoanele de 45-49 de ani trebuie să fi lucrat 20 de ani și așa mai departe. Însă și aici există facilități... Spre exemplu, asiguraţii care au realizat stagiul de cotizare în condiţii de handicap grav sau accentuat şi nevăzătorii beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat jumătate din stagiile menționate în tabelul ce poate fi găsit în lege.

Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, și la o indemnizaţie pentru însoţitor. Această sumă este fixă și reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie.

În principiu, cuantumul pensiei de invaliditate se calculează prin înmulţirea punctajului acordat prin decizia pentru pensie de invaliditate (0,7 puncte pentru gradul I; 0,55 pentru gradul II și 0,35 pentru gradul III) cu valoarea punctului de pensie (în ianuarie 2014, această valoare a fost stabilită la 790,70). În cazul în care la noua expertiză medicală persoana este încadrată în alt grad de invaliditate, va fi recalculat și noul venit lunar. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă asiguratul va primi acest drept din oficiu. În plus, e bine de știut că va fi luată în calcul și perioada cât a primit ajutor medical, practic, pensia de invaliditate fiind considerată „vechime în muncă”. Indemnizaţia pentru însoţitor este menţinută şi după acordarea pensiei la limita de vârstă.

Revizuire la intervale de 1-3 ani

Românii care primesc bani de pe urma bolilor de care suferă sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1-3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare. Termenele sunt stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau de comisia centrală de expertiză medico-militară. Singurii care nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice sunt cei care prezintă invalidităţi ce afectează ireversibil capacitatea de muncă (spre exemplu, și-au pierdut un membru), au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limita de vârstă, au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare (deci, s-ar putea pensiona anticipat sau anticipat parțial).

Persoanele cu grad I şi II de invaliditate nu pot cumula pensia medicală cu venituri obţinute din activitate profesională

Ce trebuie să conţină dosarul

Cererea se depune cu cel puţin 45 de zile înaintea expirării duratelor maxime de concediu medical prevăzute de lege. Aceasta este însoţită de următoarele acte, în original sau în copie: actul de identitate; documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii); adeverinţă eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical; documente din care să rezulte cauza și data ivirii invalidităţii, după caz. Documentele medicale eliberate în alte state se acceptă numai însoţite de traducerea lor în limba română, efectuată de un traducător autorizat. Mai mult, pentru bolnavii psihic sau pentru alte cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematică deosebită, medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale de către serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei de domiciliu sau de reşedinţă (la domiciliu, locul de muncă, unitatea sanitară).