Main menu

header

486 19 1de Cătălina Tăgârță

Veste bună pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Aceștia se pot bucura de acum înainte de alocații la nivel european. Mai exact, reprezentanții lor legali pot opta pentru obținerea acestor venituri lunare din țara în care lucrează părinții dacă legislația statului respectiv permite acest lucru și, evident, dacă este mai avantajos din punct de vedere financiar. Căci, spre exemplu, în Grecia, alocația pentru copii e circa 36 de lei, cea mai mică din Europa (România se află pe penultimul loc, cu 42 de lei/lună), însă, în Germania, e vorba despre circa 813 lei, în Italia, 557 de lei, în Anglia, 424 de lei, și așa mai departe.

Nu e obligatoriu ca să fi plecat cei mici cu mama sau cu tata

Alocaţiile „europene” reprezintă o formă de prestaţii familiale, care au ca scop asigurarea securităţii sociale pentru salariaţii şi lucrătorii independenţi cu reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene. Aceste alocaţii se acordă pentru copiii avuţi în îngrijire, ca şi veniturile din România. Diferenţa constă în faptul că, urmare a desfăşurării unei activităţi salariale sau independente pe teritoriul unui alt stat membru UE, această alocaţie poate avea un cuantum mai mare (în majoritatea cazurilor), acest cuantum depinzând de legislaţia statului respectiv. Și e bine de știut că românii plecați la muncă în străinătate pot beneficia de acestea, indiferent dacă au copiii împreună cu ei ori dacă i-au lăsat în țara de origine, în grija bunicilor/altor rude.

Atenție însă, părinții vor beneficia de prestațiile oferite de un singur stat (deci nu vor putea lua banii și din România, și din altă parte), eventual primind o diferență de la instituția competentă din statul care acordă prestații mai mari (adică 42 de lei din România și restul din țara în care lucrează, în cazul în care acolo cuantumul alocației e mai mare - a se vedea Germania, Anglia, Spania etc.).

Completați formularul E411

Pentru a vă putea bucura de venituri mai mari trebuie să completați în dublu exemplar formularul E411 (care reprezintă cererea de informații privind dreptul la prestații familiale în statul de reședință al membrilor familiei) și să îl depuneți la instituția abilitată. Aceste instituții se numesc diferit de la un stat la altul (de exemplu, în Italia poartă numele de Institut Național de Securitate Socială, în România îi spune Agenția Națională pentru Prestații Sociale - care, la nivel local, este reprezentată de Agențiile Județene pentru Prestații Sociale - AJPS). Astfel, în țară, formularul va fi depus la AJPS-ul de care copiii lucrătorului migrant aparțin ca domiciliu, iar în străinătate, la instituția din zona de care aparțin părinții. Următorul pas este stabilirea statului competent care va acorda alocația, lucru ce se face de organele abilitate.

AJPS poate cere acte suplimentare

Formularul E411 are două părți: A și B. Partea A din formular îi revine lucrătorului migrant care se adresează instituției competente, cu plata prestațiilor familiale din statul unde își desfășoară activitatea. În această parte a formularului trebuie completate toate datele privind identitatea persoanelor menționate și este indicat ca solicitantul să trimită instituției abilitate din România fotocopii de pe actele de stare civilă a membrilor familiei, hotărâre de divorț ori de încredințare a copilului/copiilor, după caz.

La primirea formularului, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale (AJPS) trebuie să completeze partea B a formularului, pentru care va solicita informații, după caz, de la: Inspectoratul Teritorial de Muncă; Casa Județeană de Pensii; Direcția Generală a Finanțelor Publice; Inspectoratul Școlar Județean (în cazul în care copiii avuți în întreținere urmează cursurile învățământului preuniversitar); Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Cererea se depune la ambele instituții

Foarte important: înainte de demararea procedurii de obținere a „alocației europene”, persoana care lucrează în mod legal într-un stat, pentru care Regulamentul CE 1408/71 este aplicabil, trebuie să se intereseze dacă are dreptul de a primi alocația. Aceste informații pot fi obținute de la angajator și de la instituția competentă din statul respectiv. Tocmai de aceea este indicată, dar nu obligatorie, începerea procedurii din statul în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea. Deci, un formular se depune la instituția din țară, unul la cea din afară.

Banii nu se dau retroactiv

Plata „alocației europene” va fi efectuată după completarea integrală a formularului E411 și depunerea acestuia la instituția responsabilă din statul UE competent cu plata acestui venit. Perioada scursă între data depunerii formularului E411 la instituția responsabilă cu plata „alocației europene” și plata propriu-zisă a alocației depinde de factori precum: corectitudinea datelor completate în formular (nume, adrese, coduri numerice personale etc.) și perioada necesară obținerii de informații suplimentare de la alte instituții abilitate. Banii nu se dau retroactiv.

Atenție! În România, elevii care au multe absențe nemotivate pot rămâne fără venitul lunar, pe care îl primesc în baza unui carnet vizat de învățător sau de diriginte