Main menu

header

Scriptoriile au apărut cu multă vreme înaintea tiparului Protosinghel dr. Mihail Harbuzaru: „În mănăstiri era nevoie mereu de manuscrise noi“

922 22 1de Simona Lazăr

Astăzi, când putem să copiem o carte cu un singur click - hai, cu două -, când tipografiile scot tiraje de mii de exemplare în doar câteva ore, când fiecare, cu puțină ambiție, poate învăța să țină un blog (care, în felul lui, e cât o carte sau chiar cât mai multe cărți), aproape nu ne vine să credem că a existat o vreme în care pentru multiplicarea unei scrieri era nevoie de săptămâni de muncă și de migală. Iar pentru generațiile de copii care, în unele țări ale planetei, trec direct pe tabletă, ocolind scrisul de mână, faptul că a existat cândva o îndeletnicire care presupunea să transcrii, scriind de mână, tomuri e ca o scenă desprinsă dintr-un film fantasy. Din varii motive - care țin în primul rând de popularizarea acestui „meșteșug”, care este și artă, totodată, dar și răspunde unei necesități - știm destul de multe despre copiști și scriptorii occidentale și prea puțin despre cei/cele din răsăritul Europei. Însă ori de câte ori cineva nu înțelege cele două cuvinte, ne repezim să aducem în memorie un model dintr-un film de mare succes: „Numele trandafirului”. Dar oare ce este de știut despre manuscrisele copiate de călugării români, din Evul Mediu până mai recent, aproape de noi, în secolul XX? Pentru a găsi răspunsuri la întrebări, am ales un interlocutor pe măsură, familiarizat și cu cartea tipărită (fie ea veche sau nouă), și cu manuscrisele, de la cărțile patristice (ale Sfinților Părinți) la cele psaltice, după care călugări și preoți au învățat cântările bisericești. Protosinghel dr. Mihai Harbuzaru (medalion) este bibliotecar, arhivist, muzeograf și ghid al Mănăstirii Sinaia, iar pentru lucrarea sa de doctorat a studiat manuscrise din patrimoniul acestei sfinte mănăstiri.

Read more: Scriptoriile au apărut cu multă vreme înaintea tiparului Protosinghel dr. Mihail Harbuzaru: „În...

Moscopole sau „Ierusalimul aromânilor“ renaşte după 235 de ani

921 22 1de Simona Lazăr

Moscopole - cândva, cel mai mare oraș al aromânilor din Balcani - a fost numit de călătorii/cercetătorii care au călcat recent pe străzile și ulițele lui când „Atlantida machidonilor”, când „Ierusalimul aromânilor”, când „un Machu-Pichu al aromânității/românității” ori „cetatea pierdută”... Situat la 18 kilometri de Korçë (azi unul dintre orașele în care trăiește o importantă comunitate de aromâni din Albania, cu o viață culturală și spirituală distinctă), la o altitudine de 1.160 m, Moscopole de azi aduce (mult) prea puțin aminte de Moscopole de ieri, orașul în care, la ceasuri sorocite, băteau în același timp clopotele a 72 de biserici ortodoxe!

Read more: Moscopole sau „Ierusalimul aromânilor“ renaşte după 235 de ani

Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, păzitorul de ciumă şi de foamete

920 22 1de Simona Lazăr

Numit în popor Aralam, Haralampie sau Haralampie de Ciumă, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie „cel bătrân cu trupul” se prăznuieşte în calendarul ortodox la 10 februarie. Unul dintre cei mai vârstnici martiri întru Hristos de la începuturile erei creștine (a trăit între anii 89 şi 202, în cetatea Magnesia din Asia Mică și avea 113 ani), acesta este cunoscut pentru minunile pe care le-a săvârșit atât în timpul vieții sale, cât și după urcarea sa la ceruri, mai cu seamă în ceea ce privește epidemiile și foametea. În iconografie, este pictat adeseori ținând în lanț ciuma (un spectru sau un schelet alb), călcând-o în picioare sau omorând-o.

Read more: Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, păzitorul de ciumă şi de foamete

Sfânta Muceniţă Agata, ocrotitoarea femeilor care suferă de cancer la sân

919 22 1de Simona Lazăr

Sfânta Muceniță Agata, ocrotitoarea femeilor care suferă de cancer la sân, este și protectoare a Mănăstirii Antim din București. Pe ea o întâlnim deopotrivă în calendarul catolic și în cel ortodox, în acesta din urmă și sub numele de Sfânta Agathi, prăznuită fiind la data de 5 februarie.

Read more: Sfânta Muceniţă Agata, ocrotitoarea femeilor care suferă de cancer la sân

Cuvinte de învăţătură de la bancherul devenit călugăr Popas duhovnicesc dobrogean la Mănăstirea Crucea

918 22 1de Mariana Borloveanu

Venind de la Târgușor și ajungând între dealurile Băltăgeştiului, după ce cobori și urci un drum nu tocmai prietenos, la poalele Dealului Allah-Bair, ajungi la Mănăstirea Crucea. Pentru a ajunge la sfântul lăcaș, a trebuit să traversăm o livadă imensă, iar pe dealurile din jur se contura o panoramă de poveste. E greu de crezut, cum într-o regiune austeră, unde vânturile nu încetează tot anul, se conturează un astfel de loc. Așa am regăsit mănăstirea dintre dealuri, și pe părintele Ilarion Dan (foto), duhovnicul acestei sfinte mănăstiri, despre care intelectualul călugăr are propriile-i criterii de valori. Cuvintele de învățătură ale părintelui m-au ajutat să înțeleg cât de minunată este viețuirea în Hristos și cât de necesară este înțelegerea drumului duhovnicesc.

Read more: Cuvinte de învăţătură de la bancherul devenit călugăr Popas duhovnicesc dobrogean la Mănăstirea...

Destăinuiri duhovniceşti ale unuia dintre ultimii pustnici ai vremurilor noastre Ieroschimonahul Varsanufie: „Retragerea în sihăstrie este o încununare a unor nevoinţe duhovniceşti, săvârşite îndeosebi în viaţa de obşte, dar şi în lume“

917 22 1de Mariana Borloveanu

Pentru că tainele pustiei nu pot fi înțelese din afara acestei fascinante lumi ascetice, am făcut popas de rugăciune chiar în inima sihăstriei din Munții Builei. Și pentru că Bunul Dumnezeu a rânduit ca duhovnicul pustnicilor să fie și duhovnicul meu, voi păstra cu sfințenie această binecuvântare, alături de toate trăirile duhovnicești din lumea pustiei. În zile și nopți petrecute printre pustnici, în lumea de taină a sihaștrilor aveam să înțeleg că isihasmul este un alt mod de viețuire, departe de lume, în locuri ascunse, acolo unde totul se identifică cu privegherea, asceza și neîncetata rugăciune. Povestirile duhovnicești din materialul de față, constituie o filă isihastă la care noi mirenii ajungem doar în situații cu totul aparte. Aceste mărturisiri de taină i le datorez întru totul ieroschimonahului Varsanufie (foto) din Pustia Builei, unul dintre puținii pustnici ai zilelor noastre. Lângă avva am trăit atâtea ceasuri de tăcere, încât am început să simt că seva cuvintelor este mult mai curată, atunci când rodește din umile tăceri.

Read more: Destăinuiri duhovniceşti ale unuia dintre ultimii pustnici ai vremurilor noastre Ieroschimonahul...

Icoana Anului Omagial 2023 Sfinţii Simeon şi Ana, ocrotitorii vârstnicilor

916 22 1de Mariana Borloveanu

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 ca Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. În acest context „Biserica este chemată să gândească noi forme și metode pastorale actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile și așteptările bătrânilor, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh. Concomitent, trebuie lucrat și la creșterea și educarea tinerilor spre a nu marginaliza persoanele vârstnice, a nu le abandona și izola în centre de asistență socială, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți. Mai precis, bătrânii au nevoie de o mângâiere și de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a bătrânilor. Vârstnicii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la păstrarea valorilor creștine în cultura noastră, pentru armonia societății și a familiei. Prin urmare, Biserica va ajuta persoanele vârstnice să depășească lipsa de încredere, tristețea și izolarea, care îi împiedică pe bătrâni să participe activ și cu speranță la viața comunității”.

Read more: Icoana Anului Omagial 2023 Sfinţii Simeon şi Ana, ocrotitorii vârstnicilor

S-a ruinat şi cea din urmă mărturie a vieţii poetului nepereche Casa de la Mănăstirea Văratec în care a locuit Mihai Eminescu

916 23 1de Mariana Borloveanu

Puțină lume știe că, în cei de pe urmă ani din viață, Mihai Eminescu se retrăgea adesea într-o căsuță de la marginea Văratecului, în imediata apropiere a „pădurii de argint”. Farmecul locului era întregit la vremea aceea de întâlnirile cu Ion Creangă și alți scriitori ai vremii. Tot aici, din sufletul îngenuncheat de dor al poetului, s-au născut nemuritoare versuri, în duhul unei iubiri imposibile cu poeta Veronica Micle. Despre căsuța de la marginea pădurii de mesteceni, în care a prins viață poemul „Călin (file din poveste)”, au lăsat mărturii în timp măicuțele Evpraxia și Tatiana de la Mănăstirea Văratec. Am revenit în locul acela de vreo trei ori în ultimii ani, nădăjduind că într-o bună zi casa va fi restaurată, din păcate, însă, am regăsit o ruină.

Read more: S-a ruinat şi cea din urmă mărturie a vieţii poetului nepereche Casa de la Mănăstirea Văratec în...

Trei zile speciale, la început de an: Ajunul Bobotezei, Boboteaza şi Sfântul Ioan Botezătorul Preot Gheorghe Cârstina: „Marea taină este pogorârea Duhului Sfânt“

915 22 1de Valentin Țigău

Paroh al Bisericii Domnești cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Dragoslavele (Argeș), preotul-pictor Gheorghe Cârstina ne-a primit în „casa Domnului” pentru un dialog inspirat despre cele trei zile care marchează începutul marilor sărbători din fiecare an: Ajunul Bobotezei, Boboteaza, Sfântul Ioan Botezătorul. În așezământul ctitorit de voievodul Gheorghe I Ghica și de soția sa, Maria Sturdza Doamna (1661), cuvintele au curs ca apa sfințită, asupra minții și a sufletului.

Read more: Trei zile speciale, la început de an: Ajunul Bobotezei, Boboteaza şi Sfântul Ioan Botezătorul...

Un popas precum un colind de Crăciun Bucuria rugăciunii în Peştera Naşterii Domnului de la Betleem

914 22 1de Mariana Borloveanu

Nimic nu poate fi mai frumos decât un popas de rugăciune în Țara Sfântă, la Biserica Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, acum în preajma sărbătorii Crăciunului. De la emoția pe care o simți la fiecare pas, până la înălțătoarele slujbe din grota sfântă, totul este bucurie și binecuvântare. O clipă de rugăciune la Icoana Maicii Domnului Betleemița îți dă puterea de a coborî și a-ți atinge tâmplele de locul unde se află steaua de argint pe care scrie „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est”. Traiectul spiritual al acestui popas dumnezeiesc a culminat pentru mine cu Sfânta Liturghie săvârșită între steaua minunată și ieslea în care Mântuitorul și-a găsit cel dintâi sălaș. Și ca o întregire a binecuvântării Domnului, am încununat clipa cu un înălțător colind.

Read more: Un popas precum un colind de Crăciun Bucuria rugăciunii în Peştera Naşterii Domnului de la Betleem

Mesaje ale preoţilor români din Spania, Germania şi Danemarca Crăciunul românilor din Diaspora

914 23 1de Mariana Borloveanu

Pentru majoritatea dintre noi, Crăciunul înseamnă acasă. Și dacă în preajma acelor zile de sărbătoare cu toții ne îndreptăm spre locurile părintești, există români care nu se pot bucura de mireasma cetinei de brad sau a cozonacului din cuptorul de lut, plămădit cu dragoste de măicuțele noastre. Pentru românii care sunt departe de casă, Praznicul Nașterii Domnului păstrează mirajul colindelor românești, iar frații noștri care trăiesc acolo au învățat să cinstească această sfântă sărbătoare, păstrând tradițiile și căldura Crăciunului de acasă. Am pus sub brad cele mai frumoase gânduri de Crăciun primite prin bunăvoința preoților Ovidiu Cimpoca (Spania), Rafael Petrache (Germania) și Silviu Casian (Danemarca), gânduri românești, asemenea unui colind.

Read more: Mesaje ale preoţilor români din Spania, Germania şi Danemarca Crăciunul românilor din Diaspora