Main menu

header

de Mariana Borloveanu

Credincioşii din întreaga lume prăznuiesc la 6 august „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”. Această sărbătoare ne duce cu gândul la momentul de rugăciune de pe Muntele Tabor, când apostolii lui Hristos i-au văzut Acestuia faţa adevărată. Denumirea populară a sărbătorii este aceea de „Pobrojenia” sau „Obrejenia”. Conform tradiţiei, se spune că, o dată cu Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, se răcesc apele, iar în ziua praznicului se dau de pomană struguri şi se pomenesc morţii. La această sărbătoare se recomandă să vă împăcaţi cu cei cu care v-aţi certat de-a lungul anului, devenind astfel mai înţelepţi şi mai buni. Vă prezentăm câteva lăcaşuri religioase care poartă această denumire.

Minunea norului de pe Muntele Tabor
Mănăstirea „Schimbarea la Faţă”, de pe Muntele Tabor, a fost închinată unui eveniment special din viaţa Mântuitorului Hristos, prin care li s-a arătat ucenicilor săi faţa cea nouă, schimbarea văzută prin lumina necreată a lui Dumnezeu. În acest loc sfânt s-au construit trei biserici creştine, dar în împrejurimi au existat dintotdeauna chilii ale călugărilor sihaştri. În noaptea de priveghere a sărbătorii, întotdeauna în acelaşi loc şi la aceeaşi vreme, înspre Nazaret, deasupra Muntelui Tabor, se coboară un nor luminos, de culoare portocalie, care se mişcă într-un mod aparte şi care nu dispare de pe cer până noaptea târziu. Norul coboară în timpul Sfintei Liturghii, iar în momentul în care se cântă Heruvicul, acesta se aşază peste Mănăstirea „Schimbarea la Faţă”, din el desprinzându-se mici sfere, care ajung deasupra turlei bisericii. Oricine este prezent acolo în momentul acela poate vedea minunea.

La „Marele Meteor” se urcă pe scări de sfoară
Complexul monahal de la Meteora este unul dintre marile atracţii spirituale şi turistice ale celor care vizitează Grecia. Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” a lui Hristos este cel mai reprezentativ lăcaş religios din întregul ansamblu al Meteorelor şi a fost construită la înălţimea de 613 metri faţă de nivelul mării. Sfântul Atanasie, venit în acest loc de la Muntele Athos, a întemeiat o mică sihăstrie, pe care, în anul 1344, a transformat-o într-o lavră. De asemenea, a început şi construcţia Bisericii „Schimbarea la Faţă”, terminată mai târziu de Ioasaf şi de Simeon. Fresca din interiorul bisericii are o mare valoare artistică, aparţinând şcolii cretane. Toţi cei care vizitează Meteorele sunt impresionaţi de vechile chilii, de cuptorul secular şi de turnul vechi cu scripete - până în anul 1923, ascensiunea se făcea cu scări de sfoară succesive şi cu plasă. Această mănăstire este una dintre cele mai apreciate de turiştii de pretutindeni.

Sfântul Fanurie face minuni la Biserica Greacă
Din multitudinea de etnii ale oraşului Constanţa şi cea greacă are, încă din anul 1862, o bisericuţă compusă din două camere. Între 1865 şi 1867, avea să se ridice un nou lăcaş dreptunghiular, fără turle, pentru că regulile vremii impuneau ca nicio clădire să nu fie mai înaltă decât moscheile. Pictura a fost executată de un renumit pictor aghiograf de la Muntele Athos. În anul 1954 a fost declarată monument istoric. Biserica „Schimbarea la Faţă” mai are două hramuri - Sfântul Fanurie şi Sfântul Andrei. Minunile săvârşite aici de primul au ajutat mulţi oameni nevoiaşi. Slujbele se săvârşesc atât în limba română, cât şi în limba greacă.

Prestigioasa şcoală iconografică de la Văleni

În localitatea Văleni, recent devenită cartier al oraşului Piatra-Neamţ, se află biserica parohială cu hramul „Schimbarea la Faţă”. Înfăţişarea arhaică, pereţii de lemn, dar şi eleganţa impunătoare a bisericuţei îi fac pe vizitatori părtaşi la o îndelungată existenţă istorică şi artistică. Lăcaşul religios, din bârne şi scânduri groase de brad şi stejar ce stau pe o temelie de piatră, a fost conceput cu multă pricepere şi imaginaţie. Acoperişul de şindrilă îmbracă întreaga construcţie în mod unitar, fără a sublinia la exterior decât prezenţa altarului. Din punct de vedere arhitectural, bisericuţa poate fi considerată una dintre cele mai reuşite realizări populare în lemn. Numeroasele lucrări de pictură găsite aici, întăresc ipoteza potrivit căreia la Văleni a funcţionat o prestigioasă şcoală iconografică.

Alte lăcaşuri ce poartă acest hram

Schitul de la Cetăţuia - o gură de Rai de pe Vârful Cetăţuia ne dezvăluie, în toată splendoarea sa, un adevărat sanctuar de artă şi rugăciune. Se spune că în locul acesta mirific, încărcat de spiritualitate, nimeni nu poate ajunge dacă nu este chemat de Maica Domnului.
Mănăstirea Socola - ctitorie a Domnului Moldovei Alexandru Lăpuşneanu, a soţiei Ruxandra şi a fiicei lor, Domniţa Soltana, biserica, ce are hramul „Schimbarea la Faţă”, a fost vreme de 250 de ani aşezământ monahal. La această şcoală teologică de prestigiu european a învăţat şi Ion Creangă.
Catedrala din Chişinău - construită în anul 1902, Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Chişinău a fost zidită pe banii donaţi de guvernatorul general C. Aleksandrovici. Pictura bizantină, care întregeşte un ansamblu arhitectural de excepţie, a fost realizată de Pavel Piskariov.
Biserica Cuţitul de Argint - în preajma Arenelor Romane din Bucureşti, chiar lângă Parcul Regele Carol I, pe locul unei biserici mici, acoperită cu şindrilă, se înalţă astăzi Biserica „Schimbarea la Faţă”, o adevărată capodoperă de arhitectură şi artă, care are o mare putere de vindecare sufletească.