Main menu

header

872 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Transformări sociale, violență, sărăcie, foamete, oameni disperați care ar face orice să scape de moarte. Așa arată războiul. Când profețiile celor mai mari clarvăzători ai lumii îngrozesc omenirea, pomenind de cel de-Al Treilea Război Mondial, doar Dumnezeu poate schimba totul. El le sare tuturor în ajutor, îndată ce-i va fi șoptit numele într-o rugăciune...

Rugăciune pentru pacea sufletului și pentru lume a PS Macarie, episcopul Europei de Nord

În contextul conflictului actual dintre Rusia și Ucraina, PS Macarie, episcopul Europei de Nord, i-a îndemnat pe toți credincioșii din lume să înmulțească rugăciunea și trezvia, subliniind că, dintotdeauna, „cea mai mare biruință nu este cea a forței militare și a puterii lumești, ci este cea a cuceririi Împărăției cerurilor!”. PS Macarie le-a recomandat credincioșilor să citească cu multă speranță această rugăciune, consemnată în Cartea de rugăciuni a eparhiei.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lume, în familii și în inimile tuturor oamenilor. Și mai ales în inimile celor ce Te mărturisim și ne închinăm Ție. Stinge neînțelegerile și războaiele dintre oameni. Liniștește țara noastră și lumea întreagă. Mângâie inimile întristate. Dă ajutorul Tău celor năpăstuiți, scoate-i din tot necazul și dă pacea Duhului Sfânt în inimile noastre. Suntem tulburați pentru că nu Te-am ascultat nici în Rai și nu Te ascultăm și nu împlinim voia Ta nici pe pământ. Suntem în griji pentru că ne cheltuim zilele vieții fără pocăință și îndreptare. Îndurerați suntem, fiindcă n-am făcut cele ce am făgăduit, și conștiința ne mustră pentru timpul pierdut. Ajută-ne, Doamne, să punem început bun pentru Duhul Tău cel Sfânt! Ajută-ne, Mântuitorule bun, să păzim cuvântul Evangheliei Tale. Ajută-ne, Preasfinte Duhule, să începem o viață nouă de rugăciune, de smerenie, de înfrânare și de curăție, și de slujire cu dragoste a semenilor noștri, ca să ajungem la liniștea simțirilor și la pacea inimii, atât de dorită, dar cu anevoie de dobândit. Dăruiește-ne pacea Ta care covârșește toată mintea, ca să ne bucurăm de viață, să nu ne plângem în suferință și să nu ne temem de moarte. Cu ajutorul Tău cel atotputernic să biruim ispitele diavolului și să dobândim de la Tine tăria statorniciei în bine și în virtute. Pentru că în inima în care odihnești Tu, Doamne, nu mai este frică, nici neorânduială, ci mângâierea Duhului Sfânt și viață fără de moarte, de care învrednicește-ne pe toți. Că Tu ești izvorul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh. Amin”.

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului cu șapte săgeți, „Calmarea inimilor împietrite”

Icoana Maicii Domnului cu șapte săgeți, „Calmarea inimilor împietrite”, descoperită în chip minunat de o persoană bolnavă, este cunoscută ca ajutătoare în suferințe, necazuri, disperări sau chinuri ale credincioșilor. Numărul șapte în Scripturi arată deplinătatea „a ceva”, în cazul de față durere și jale sufletească. Dacă vă rugați pentru vrăjmași înaintea icoanei, gândurile lor ostile se vor depărta, și „vor fi înlocuite de nobilul sentiment al milei”.

„O, mult îndurerată Maica Domnului, ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire, afară de tine nu avem. Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere, şi astfel, să ajungem cu toţii şi în Împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin”.

Rugăciune către Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință

Când sunt prinși în greutățile vieții, au nevoie de iertare pentru păcatele lor sau vor să scape de slăbiciunile trupești și sufletești, credincioșii se roagă cu multă credință Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Această rugăciune, foarte puternică, este de folos în clipele grele și în momentele de răscruce.

„Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre! Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și carele de purtătorii de nevoință ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajută necredinței și slăbiciunii mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești. Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului. De aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântează-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin”.

Rugăciune în vremea necazului către Sfântul Constantin cel Mare

872 22 2Pe data de 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci, Constantin cel Mare, primul împărat al creştinilor, în timpul unui război, a avut o viziune: i s-a arătat, în miezul zilei, semnul crucii pe cer, cu mesajul „Întru aceasta veți birui”. În urma acestei viziuni, Sfântul Constantin cel Mare a pus crucea pe armuri.

„Sfinte Mucenice Brâncovene Constantine, Dumnezeu te-a uns ca să călăuzești destinele neamului tău printre stâncile prăpăstioase ale vremii. Domnul te-a chemat să sporești slava Bisericii Ortodoxe, de la noi și de pretutindeni, cu darurile pe care numai puterea Celui de sus le-a pus întru a ta chivernisire. Tu te-ai rugat Bunului Dumnezeu pentru statornicirea în dreapta credință, dimpreună cu fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul tău Ianache. Tu ai primit cununa sfântă a muceniciei, cu fiii tăi. Ne rugăm ție în fața icoanei tale și cerem să duci la Părintele Ceresc rugăciunile noastre smerite, ca să ne izbăvească de durerile cele amare abătute de atâtea ori asupra noastră, să ne ocrotească de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Să dăruiască sănătate tuturor fiilor neamului românesc, pace lumii, liniște în sufletele și casele noastre; să ne țină în dreapta credință a Bisericii noastre cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Amin!”.

Înainte de a începe o rugăciune, aprindeți întotdeauna o lumânare. Aceasta este jertfa adusă lui Dumnezeu

Rugăciune pentru linişte în lume a Papei Ioan Paul al II-lea

Această rugăciune a fost rostită cu multă credință de Papa Ioan Paul al II-lea în timpul războiului din Golful Persic. Tradusă de părintele Francisc Doboș, este potrivită vremurilor actuale.

„Dumnezeul Părinților noștri, mare și milostiv, Domn al păcii și al vieții, Tatăl tuturor. Tu ai planuri de pace și nu de suferință, condamni războaiele și nimicești mândria celor violenți. Tu l-ai trimis pe Fiul tău Isus pentru a proclama pacea celor de aproape și celor de departe, pentru a-i reuni pe oamenii din fiecare rasă și din fiecare neam într-o singură familie. Ascultă strigătul unanim al copiilor tăi, rugămintea sinceră a întregii omeniri: să nu mai existe vreodată război, aventură fără întoarcere, să nu mai existe vreodată război, spirală de doliu și violență; fă să înceteze acest război din Golful Persic (se va rosti Ucraina), amenințare pentru creaturile tale, în cer, pe uscat și pe mare. În comuniune cu Maria, Maica lui Isus, noi te implorăm: vorbește inimilor celor responsabili pentru soarta popoarelor, oprește logica retorsiunii și a răzbunării, sugerează noi soluții cu Duhul tău, gesturi generoase și onorabile, spații de dialog și de așteptare răbdătoare mai rodnice decât termenele pripite ale războiului. Dăruiește timpului nostru pace. Să nu mai existe vreodată război. Amin!”.