Main menu

header

867 22 1de George-Cosmin Butura

Finele lui ianuarie ne oferă prilejul de a ne reîntâlni duhovnicește cu trei mari sfinți ai Bisericii lui Hristos: Vasile cel Mare, Gri- gorie Teologul și Ioan Gură de Aur. O sărbătoare dedicată celor mai de seamă trăitori și apărători ai Ortodoxiei din secolul al IV-lea, numit și Secolul de aur al creștinismului.

O vedenie minunată a arătat data de prăznuire

Prăznuirea împreună a celor trei sfinți a început în cultul ortodox în anul 1084, deoarece credincioșii din Constantinopol făceau o ierarhie între cei trei, iscând neînţelegeri. Astfel aceștia i s-au arătat Sfântului Ioan Mauropous, episcopului Evhaitelor, și i-au spus următoarele: „După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nicio vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi și înștiințează cu aceasta pe creștini, că noi în fața lui Dumnezeu, una suntem”. În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi.

Sunt apărători ai săracilor, ai bolnavilor, ai oamenilor suferinzi

Sfinții Trei Ierarhi sunt reprezentanții străluciți ai unei perioade bogate, atât în dispute, dar și în elaborări teologice de mare valoare, din epoca patristică. Biserica i-a numit „stâlpi ai Ortodoxiei” și „mari dascali” ai creștinătăţii, și pe bună dreptate: ei s-au remarcat atât ca păstori și misionari, cât și ca moraliști și dogmatiști, aducând contribuție valoroasă la limpezirea problemelor teologice, pe atunci discutate - referitoare la Sfânta Treime. Ei au apărat dreapta credinţă şi unitatea Bisericii, au fost învățători și promotori ai pocăinţei şi ai sfinţeniei vieţii creştine și erau mari apărători ai demnităţii umane. Astfel ei s-au făcut protectori şi apărători ai săracilor, ai bolnavilor, ai oamenilor suferinzi.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare a fost păstor al mirenilor, dar şi cel care a îndrumat călugării. Cele mai vestite predici ale lui, ținute în biserică, sunt tâlcuirile (explicațiile) la „Cartea Facerii” şi la „Cartea Psalmilor”. Cât priveşte rânduielile date de el călugărilor, acum 16 secole, ele se folosesc şi astăzi. Sfântul Vasile dă o importanță mare muncii, alături de rugăciune, în viaţa călugărilor. Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur au alcătuit și au lăsat Bisericii Ortodoxe Răsăritene cele două Liturghii care le poartă numele şi care se săvârşesc în Biserica Ortodoxă până astăzi.

Sfântul Grigorie Teologul

Şi Sfântul Grigorie de Nazianz a folosit puterea cuvântului în chip minunat. Orator înnăscut, poet şi mare teolog, Sfântul Grigorie şi-a câştigat renumele de „Cuvântătorul de Dumnezeu”, adică „Teologul”, explicând pe înţelesul oamenilor din timpul său, taina Sfintei Treimi.

Sfântul Ioan Gură de Aur

În ceea ce priveşte pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, acesta a folosit predica din biserică mai ales pentru învăţarea credincioșilor, chemându-i pe toţi, de la cei mai umili, până la cei mai mândri, la pocăinţă şi la milostenie, încurajându-i şi certându-i, dând ca model viaţa sa simplă, guvernată de post și rugăciune (asceză), dar şi de mare curaj. A fost socotit cel mai mare predicator pe care l-a avut Biserica. Drept mărturie a cuvântărilor lui, el a lăsat Bisericii Explicații la Evanghelia după Matei şi a celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Felul în care explică Sfânta Scriptură și sensurile profunde găsite de el sunt o adevărată Evanghelie practică.

Multe biserici din întreaga lume, de la orașe sau de la sate, au hramul Sfinţii Trei Ierarhi. În România, printre cele mai vestite lăcașuri cu acest hram se numără Biserica

„Trei Ierarhi“ (Iași) - cea mai frumoasă ctitorie a voievodului Vasile Lupu, o adevărată bijuterie arhitectonică - și Catedrala Mitropolitană din Timișoara. De asemenea, ei au și zile distincte de pomenire. Sfântul Vasile este sărbătorit la 1 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur la 27 ianuarie şi la 13 noiembrie

Sunt repere pentru viitorii preoţi

Pentru a recunoaște valoarea teologică a Sfinților Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume. Ca absolvent de teologie vă mărturisesc că data de 30 ianuarie este o piatră de hotar în viața fiecărui tânăr teolog. Ei nu sunt doar exemple, ci sunt repere pentru viitorii preoți. Am citit tratatul Despre Preoție al celor trei Sfinți Părinți de mai multe ori și întotdeauna am găsit noi înțelesuri și de fiecare dată mi s-a arătat cât de sublimă este misiunea preoțească. De altfel, toți trei sunt actuali în orice epocă i-ai citi. În creștinismul răsăritean sunt cunoscuți și sub numele de cei trei mari Ierarhi și învățători ecumenici, în timp ce în catolicismul roman, sunt onorați ca Doctori ai Bisericii.