Main menu

header

847 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Biserica Ortodoxă acordă o cinstire deosebită Sfântului Arhanghel Mihail, al cărui nume apare de cinci ori în Sfânta Scriptură. Pe 6 septembrie, creștinătatea pomenește cea mai mare minune săvârșită de Arhistrategul Puterilor cerești în cetatea Colose.

„Şi mi-am ridicat ochii mei şi, iată, am văzut un om îmbrăcat în veşminte de in, iar coapsele lui erau încinse cu aur curat şi de preţ...”

Istoria Arhanghelului Mihail e greu de prins în slove și poate doar un profet ar putea să spună totul despre cel denumit, în cântările Bisericii Ortodoxe, Marele Voievod, fiind considerat căpetenia cetelor îngerești. Și asta pentru că lumea lui, spune Sfânta Scriptură, a existat dinainte de crearea materiei. Și poate, chiar și a timpului... „Şi mi-am ridicat ochii mei şi, iată, am văzut un om îmbrăcat în veşminte de in, iar coapsele lui erau încinse cu aur curat şi de preţ. Trupul lui era ca şi crisolitul, şi faţa lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flăcările de foc, braţele şi picioarele lui străluceau ca arama lustruită şi sunetul cuvintelor lui era ca vuietul unei mulţimi”. Astfel l-a văzut profetul Daniel pe Sfântul Arhanghel Mihail, cel trimis pe pământ să-și pecetluiască destinul de luptător pentru a alunga răul și pentru a-i învăța pe oameni calea spre mântuire. Potrivit tradiției, tot Arhanghelul Mihail i-a ocrotit și i-a călăuzit pe evrei prin pustiu și i-a pregătit pe urmașii lui Israel pentru venirea Mântuitorului Hristos. Cât privește minunile lui Mihail, acestea sunt nenumărate. Dar va fi mereu amintită cea mai mare dintre ele: izbăvirea bisericii din Colose.

Locul unde Sfinții Apostoli Ioan, Filip și Bartolomeu au propovăduit Evanghelia lui Hristos

847 22 2Tradiția spune că orașul Colose din regiunea Frigia (astăzi Turcia) a fost unul dintre locurile cele mai pline de dumnezeire, pentru că acolo Sfinții Apostoli Ioan, Filip și Bartolomeu au propovăduit Evanghelia Mântuitorului „întru adeverirea Duhului şi puterii”. Adică însoţită de minuni şi de semne, tocmai pentru ca fiecărui creștin să-i fie și mai mult întărită credința. Astfel a reușit Sfântul Ioan Evanghelistul să le demonstreze păgânilor că Dumnezeu este atotputernic și să ucidă o viperă pe care aceștia o cinsteau. Și tot Sfântul Ioan, având darul prorocirii, a spus că în acel loc se va vedea harul Sfântului Arhanghel Mihail. Și, prin lucrarea dumnezeiască a răsărit un izvor minunat, despre care se spune că tămăduia de boală și neputință pe oricine avea credință în Dumnezeu.

Păgânii au început să se boteze

Odată cu minunile săvârșite prin lucrarea acestui minunat izvor au început să fie chemați la credință mulți păgâni. Și nu doar oameni de rând, dar chiar și căpetenii și marii dregători din Colose au început să se boteze în numele Domnului. Pentru că i s-a vindecat fiica care a fost mută, un om cu dare de mână a ridicat, spre slava Domnului, o biserică, chiar lângă izvorul Arhanghelului Mihail. În acest sfânt locaș și-a dus zilele și Cuviosul Arhip, un bărbat cu mare iubire pentru Mântuitor, despre care se spune că ar fi vorbit cu Dumnezeu. Și reușea ca prin rugăciunile și sfaturile sale să-i întoarcă pe mulți creștini la credința cea adevărată. Oamenii răi din Colose au auzit de faima Cuviosului și, de nenumărate ori, au încercat, prin diverse metode, să-l ucidă. Și multe chinuri a avut acesta de îndurat, însă Dumnezeu nu l-a lăsat niciodată și l-a ocrotit în cele mai grele clipe ale vieții sale. Pentru că Arhip se ruga cu lacrimi Domnului zicând: „Nu mă lăsa pe mine, Doamne, ca de bucuria cea deşartă să mă bucur pe pământ, nici să biruiască bunătăţile lumii acesteia înaintea ochilor mei. Să nu-mi fie mie a mă veseli de vreun lucru vremelnic în această viaţă, ci umple-mi, Doamne, ochii mei de lacrimi duhovniceşti şi umileşte inima mea. Îndreaptă căile mele şi-mi dă mie ca până în sfârşit să mă zdrobesc pe sine-mi şi să robesc trupul meu duhului. Că ce-mi foloseşte mie trupul acesta care acum este şi pe urmă va putrezi ca o floare, care dimineaţa înfloreşte, iar spre seară se usucă? Deci dă-mi mie, Doamne, să mă nevoiesc la cele care folosesc sufletului şi mijlocesc viaţa cea veşnică”.

Au pus gând rău bisericii

Pentru că nu au reușit să-l determine pe Cuvios să-și piardă credința în marele și Bunul Dumnezeu, păgânii au pus la cale un plan diabolic. S-au gândit să facă în așa fel încât să distrugă atât biserica, cât și locul unde se afla izvorul făcător de minuni al Sfântului Arhanghel Mihail. Drept urmare, au pus stăvilar pe două râuri care curgeau aproape de locul unde trăia cuviosul. Scopul era foarte clar: s-au gândit că atunci când se va rupe barajul, apele învolburate vor pune la pământ atât biserica, cât și izvorul lui Mihail. Numai că atunci când apa se îndrepta spre biserică, s-a arătat Arhanghelul Mihail în chip minunat. Acesta a însemnat cu Sfânta Cruce tot locul și apele s-au oprit. Mai mult, Arhanghelul a însemnat și o piatră şi cu ajutorul acesteia a făcut o groapă în pământ. Iar apele deversate au fost înghițite de un sistem de peșteri subterane.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel mai adesea invocat pentru a păzi țara de invazii inamice și război civil, precum și pentru obținerea biruinței asupra dușmanilor pe câmpul de luptă

Hones, locul unde se află piatra despicată

„Aici să se sfărâme toată puterea cea potrivnică şi să fie izbăvire de toate răutăţile tuturor celor care vor alerga cu credinţă”, a spus Sfântul Arhanghel Mihail. Și așa s-a întâmplat. De când această minune s-a întâmplat, locul unde se află piatra despicată care a înghiţit apele se numeşte Hones. Pentru că acolo s-au mistuit apele în piatră. Din acele vremuri și până acum, această incredibilă minune a Arhanghelului Mihail arată că este grabnic ocrotitor împotriva celor care luptă împotriva creștinilor și a bisericii. „Arhanghele al lui Dumnezeu şi Slujitorule al Dumnezeieştii Măriri, apărătorul oamenilor şi mai marele celor fără de trup, cere pentru noi ce este de folos şi mare milă, cel ce eşti Voievod mai mare al celor fără de trup. Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale şi cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti. Păzeşte-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: mântu- ieşte-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus!”.