Main menu

header

621 26 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Maica Domnului Platytera este tema iconografică preferată, în cele mai multe biserici, pentru bolta altarului. Tronând la hotarul dintre ierarhia cerească şi ierarhia pământească, Platytera, ca mijlocitoare a mântuirii noastre, este una dintre cele mai adorate reprezentări ale Fecioarei din tradiţia creştin-ortodoxă. Maica Domnului este cea care a făcut legătura dintre Dumnezeu şi om, este „scara” pe care Dumnezeu s-a coborât la omul adamic care căzuse prin neascultare în iad, iar reprezentarea Platytera ilustrează cel mai bine acest rol al ei în creştinism.

La hotarul dintre ierarhia cerească și cea pământească

Numele icoanei, Platytera, provine din limba greacă, însemnând „Cea mai înaltă decât Cerurile”. Aceeaşi reprezentare, pe bolta altarului, mai este întâlnită şi sub numele „Maica Domnului Împărăteasa Cerurilor”. Prin primirea lui Hristos în pântecele ei, Maica Domnului a devenit „Platytera Cerurilor” (mai încăpătoare decât Cerurile). Ea L-a primit pe Hristos, L-a purtat în pântece şi L-a născut, devenind astfel mijlocitoare între oameni şi Dumnezeul cel Întrupat. Din punct de vedere teologic, icoana Maicii Domnului care o întruchipează pe prima ființă umană care a realizat scopul, respectiv îndumnezeirea omului, este, alături de icoana lui Iisus Hristos, fundamentul tuturor iconografiilor care îl reprezintă pe Dumnezeu devenind om. Deși Sfânta Fecioară a fost reprezentată în numeroase feluri, spectaculoasă rămâne imaginea acesteia din conca absidei altarului, tronând între Arhangheli: Maica Domnului Platytera. Iconografii din toate timpurile au încercat să o prezinte pe Maica Domnului cât mai frumoasă, blândă, demnă și slăvită pe cât au fost de capabili. Unii au pictat-o mâhnită, alții, doar îndurerată, dar întotdeauna a fost reprezentată plină de tărie spirituală și mai ales de înțelepciune. Sfânta Fecioară, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, a fost întotdeauna prezentată cu capul acoperit cu o năframă care îi cade pe umeri conform tradiției iudaice. Acest acoperământ este de obicei roșu, pentru a simboliza suferința și sfințenia, iar hainele sunt albastre, pentru a arăta umanitatea Maicii Domnului. Fecioria Maicii este arătată prin cele trei stele, una pe frunte și celelalte două pe fiecare umăr în parte, simbolul Sfintei Treimi. O reprezentare iconografică întâlnită în foarte multe biserici pe bolta altarului, ca mijlocitoare între Cer și Pământ, tronând la hotarul dintre ierarhia cerească și cea pământească este Maica Domnului Platytera.

Are chipul descris în Apocalipsă

621 26 2Maica Domnului Platytera este întâlnită în sfintele lăcașuri sub forma a două tipuri iconografice: tipul împărătesei („de majestate”) și tipul Fecioarei rugătoare („orante”). În primul tip, Fecioara, stând pe tron, apare exact ca în descrierile prorocului David în Psaltire: „Statut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată”. Capul Maicii este înfrumusețat de coroană, iar chipul îi este încadrat de doi îngeri în postură de adorare. Pe sfinții săi genunchi stă așezat Pruncul Iisus. Există și cazuri în care Maica Domnului apare pictată pe absida altarului, cu chipul descris în Apocalipsă: „Înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cununa din douăsprezece stele”.

Mântuitorul apare pe pieptul ei, într-un medalion

621 26 3În cel de-al doilea tip iconografic, Fecioara orantă are mâinile întinse, în semn de implorare către Dumnezeu și de ocrotire a tuturor credincioșilor. Palmele îi sunt desfăcute, chipul îndurerat, iar privirea concentrată într-o veșnică rugăciune. Capul îi este acoperit de un văl care cade în falduri peste frunte, umeri și brațe, iar stele care-i împodobesc veșmântul subliniază măreția și demnitatea. Pruncul care este rezemat pe pieptul Mamei Sale privește drept în față, are brațele întinse și, de asemenea, binecuvântează. Acest lucru arată că așa cum Maica L-a născut lumii pe Hristos, tot așa mijlocește înaintea Sa pentru mântuirea lumii. Mântuitorul are chipul grav și trăsăturile unui adult, ceea ce înseamnă că și în copilărie El a reprezentat „puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu”. În plus, în dreapta și în stânga aureolei capului sau în josul acesteia sunt inițialele: IS, HR, iar la Maica Domnului: MP OU. Despre această incredibilă reprezentare se spune că amintește de împlinirea prorocului Isaia: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu”, Maica Domnului care a cuprins în ea pe Cel necuprins de Ceruri. În unele reprezentări Oranta, Maica Domnului este înfăţişată fără Prunc. În această postură, ea personifică Biserica în funcţia ei mijlocitoare, dar şi protectoare totodată. Dimensiunile mari la care este pictată au rolul de a sublinia unicul mod de mijlocire a Maicii Domnului în iconografia mântuirii neamului omenesc.

„Statut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată“