Main menu

header

858 2 1de Silviu Ghering şi Adrian Barna

Aproape de Ploiești, 20 de kilometri nord-vest, pe DJ101I (95 de kilometri de București, pe Autostrada A3, centura de vest a Ploieștiului și DJ101I), un vechi conac trăiește a... suta tinerețe, având în vedere data de „naștere”. Conacul Pană Filipescu din Filipeștii de Târg recreează viața medievală din secolele XVII-VIII și urmărește evoluția a două mari familii boierești, Cantacuzino și Filipescu, de-a lungul timpului.

Este construit în stil tradițional, cu foișor și coloane

Conacul Pană Filipescu este secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova și a fost inaugurat la data de 24 mai 2016. Este, evident, o clădire monument istoric, începută în 1635 și terminată undeva pe la 1641 de marele logofăt Pană Filipescu, soțul Mariei Cantacuzino, fiica cea mai mare a postelnicului Constantin Cantacuzino. Conacul a aparținut Filipeștilor până după Primul Război Mondial, când a fost vândut Cantacuzinilor, cu întreaga moșie aferentă. Expoziția permanentă din Conacul Pană Filipescu recreează viața cotidiană medievală din secolele XVII-VIII și urmărește evoluția celor două mari familii boierești „pământene locului” amintite, Cantacuzino și Filipescu. Clădirea masivă, cu ziduri groase de un metru, are 10 camere, un parter înalt, cu o suprafață de 430 mp, sub care se află beciuri cu uși largi și este construită în stil românesc tradițional, cu foișor la intrare și coloane ale căror capiteluri susțin arcade semicirculare.

Oferta expoziției permanente este deosebit de generoasă

Oferta expoziției permanente din Conacul Pană Filipescu este deosebit de generoasă: documente care prezintă în paralel evoluția celor două familii de-a lungul timpului, portretul în mărime naturală al stolnicului Mihai Cantacuzino, realizat de Theodor Aman, machete ale principalelor ctitorii Cantacuzine din județul Prahova, cărți bisericești vechi, icoane, copia fidelă a unei tiparnițe din secolul al XVIII-lea, podoabe de epocă, un veșmânt de domniță cusut cu fir de aur și argint. În beciul conacului pot fi văzute bunuri culturale mobile, descoperite în timpul lucrărilor de restaurare, aferente primei faze de construire a conacului, obiecte tradiționale pentru lucratul pământului, cruci şi pietre funerare, capiteluri și ancadramente bogat decorate, sculptate în piatră.

O cameră a Conacului Pană Filipescu este dedicată celui mai bogat român de la începutul secolului al XX-lea, Gheorghe Grigore Cantacuzino - Nababul, care a ridicat superbul castel din Bușteni