Main menu

header

833 2 1de Silviu Ghering şi Adrian Barna

Situat în partea de vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 32 km faţă de municipiul Zalău, oraşul Şimleu Silvaniei, cu localităţile rurale componente, Bic, Cehei şi Pusta, se întinde pe o suprafaţă de 66,83 km2 în depresiunea Şimleului, în bazinul hidrografic al Crasnei, la poalele Măgurii Șimleului, pe locul unde în epoca dacică se afla cetatea Dacidava, ale cărei ruine se pot vizita și azi.

Dacidava privește la Cetatea Báthory din înălțimea Măgurii

Șimleu Silvaniei este un oraș încărcat de istorie, atestat documentar în anul 1251 sub numele Vathasomlyowa. Istoria medievală a orașului este legată de cea a familiei Báthory, cetatea cu același nume fiind un important obiectiv turistic aflat în centrul localitățiii. În ansamblul forticației se află încă două monumente istorice: troița dedicată eroilor neamului și monumentul eroilor căzuți pentru libertatea și independența României. Șimleu Silvaniei și-a păstrat farmecul de odinioară, arhitectura urbană tradițională fiind foarte bine conservată, clădirile fiind aceleași ca în secolul trecut. Este suficient să te plimbi pe străzile din oraș ca să admiri fațadele bine întreținute, cu vechi ornamente superbe.

„Semi-leul” și „Mărul Roșu” au dat numele originar

Spun bătrânii, „cei vechi” li se zice acolo, că emblema Şimleului era „semi-leul”, de unde şi numele său de azi, ceea ce denotă mărinimia şi vitejia localnicilor, „oameni tari şi puternici ca leii”. Denumirea asta îşi are încă urmele ei în câte o efigie de pe zidurile Șimleului, ca aceea de pe clădirea de lângă parc, vizavi de actuala Poştă, unde „semi-leii” înconjoară şi apără un măr, „Mărul Roşu”, numele originar, legendar, de început al Şimleului, conform tradiției orale transmisă din strămoși.

Panorama peisagistică ce se poate admira de pe înălțimea Măgurii Șimleului, spre depresiune, este una de excepție, iar lacul Cehei (4 km de Șimleu) este una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din județul Sălaj